Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_64-ON-2019_2019
1 426 346,25 € ATALIAN SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
19. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-82-2013_2013
562 960,74 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-81-2013-2013
533 160,94 € ISS Facility services spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR
8. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_54-ON-2014_2014
504 022,98 € ISS Facility Services, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR
21. Október 2021
Kúpna zmluva č. 53/ON-2021
CPPO_ZM_53-ON-2021_2021
240 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
10. Január 2017
Kúpna zmluva č.125/ON-2016
CPPO_ZM_125-ON-2016_2017
178 000,00 € Ministerstvo vnútra SR DAPTI, s.r.o.
10. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_97-ON-2019_2019
150 000,00 € ATALIAN SK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Marec 2012
Rámcová dohoda
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO_EO-5-084-2012_2012
149 280,00 € Clean Tonery, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
25. August 2016
Kúpna zmluva č. 71/ON - 2016
CPPO_ZM_71-ON-2016_2016
138 050,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Silvia Urdzíková a manžel Ľuboš Urdzík
7. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_71-ON-2014_2014
136 834,20 € ISS Facility Services spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
24. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_D01_76-2-2010_2011
Doplnená
128 089,42 € LINE-centrum s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
16. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_CPPO-OE4-182-2013_2013
117 358,41 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
27. September 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_113-2-2011_2011
90 033,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Pluriel s.r.o., Kechnec
12. Február 2014
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_152-2012_2014
87 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Vinárstvo BLAHO s.r.o., Zeleneč
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 48/ON-2023
CPPO_ZM_48-ON-2023_2023
87 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Metal Craft Trade s.r.o.; Ing. Róbert Čvapek; Anton Kráľ a manželka Marta Kráľová
12. Február 2013
Kúpna zmluva
CPPO_ZM_ObU-PP-OEO-2012-12521-6_2013
85 261,00 € Ministerstvo vnútra SR COOP PRODUKT SLOVENSKO
31. Október 2018
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-148-038-2017-PR_2018
84 760,00 € Martin Fiamčik Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
6. Jún 2017
Kúpna zmluva č. 51/ON-2017
CPPO_ZM_51-ON-2017_2017
78 700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Ambróz a Dana Ambrózová
5. Február 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPPO_ZM_202-ON-2013_2014
63 275,30 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003215-002_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bohuš Pravda