Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu číslo: CPPO-OMP-2023/003007-007
CPPO_ZM_OMP-2023-003007-007_2023
35 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Matúš Kostič
28. December 2023
Zmluva o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia. 116/MP-2023
CPPO_ZM_116-MP-2023_2023
33 586,05 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 29/ON 2023
CPPO_ZM_29-ON-2023_2024
33 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ŠTADIÓN, spol. s r.o.
17. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002905-003_2018
32 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky PhDr. Martin Pravda
16. August 2023
Dohoda podielových spoluvlastníkov o rekonštrukcii elektrorozvodne
CPPO_ZM_88-ON-2021_2023
31 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SR – Finančné riaditeľstvo SR
17. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002294-003_2018
30 700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ján Katica
18. Január 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2016/006486-002_2016
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Martin Smolko
14. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/003978-003_2017
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jozef Dráb
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004571-003_2017
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Andrej Kurňava
17. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002928-003_2018
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ján Dančišin
25. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002757-007_2019
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Peter Ščurka
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu CPPO-OMP-2023/003028-007
CPPO-OMP-2023/003028-007_2023
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Juraj Gajan
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001439-007_2024
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Mário Fotta
29. Jún 2011
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
KRPZ-PO_D01_187-2-2010_2011
29 999,00 € Prešovská obchodná spoločnosť, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
14. Apríl 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-EO-266-014-2011_2011
Doplnená
29 990,00 € Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004583-003_2017
29 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Lukáš Kozma
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004615-003_2017
29 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ján Fekiač
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2017/004642-003_2017
29 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Aštary
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002076-003_2018
28 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Patrik Selep
23. December 2016
Kúpna zmluva č.107/ON-2016
CPPO_ZM_107-ON-2016_2016
27 159,13 € Ministerstvo vnútra SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.