Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 75/ON-2023
CPPO_ZM_75-ON-2023_2023
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) ANEX PLUS, s.r.o.
6. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_84-4-2011_2011
26 426,50 € KIA MOTORS Sales Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
10. Júl 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_59-ON-2015_2015
26 410,24 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ľubomír Lengyel
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002214-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Dávid Pálfi
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002268-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Oliver Neupauer
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002159-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Jaroslav Trulík
25. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-0003555-007_2019
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Lukáš Hirjak
16. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-001947-007_2020
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ingrid Mattová
2. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2020-002880-007_2020
Doplnená
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Richard Kozma
2. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP-2020-002898-007_2020
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Ján Vartáš
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001456-007_2022
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Juraj Križ
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001434-007_2024
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Mária Štenko Fottová
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001416-007_2024
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
17. Január 2020
Kúpna zmluva č. 110/ON-2019
CPPO_ZM_110-ON-2019_2020
24 853,68 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) DAXE, s.r.o.
22. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-PO_ZM_50-2-2011_2011
24 000,00 € Ing. Anton Ferenc - TOPO Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 103/MP-2023
CPPO_ZM_103-MP-2023_2024
22 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SCIORONTO, a.s.
28. Júl 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_60-ON-2015_2015
Doplnená
22 168,84 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radovan Zimmermann
26. November 2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPPO_ZM_88-ON-2015_2015
22 137,93 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Centko
23. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/002358-003_2018
22 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marek Referovič
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO-OMP_2019-002794-004_2019
22 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Adriána Bulavová