Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2019
Zmluva o dielo č. 1
SCP_ZM_SCP-109-2019_2019
59 500,00 € MUUR s.r.o. Športové centrum polície
14. December 2021
Zmluva o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti
SCP_ZM_SCP-97-2021_2022
57 064,36 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Športové centrum polície
4. Október 2023
Kúpna zmluva
ŠCP_ZM_ŠCP-195-2023_2023
54 342,00 € Kocht s.r.o. Športové centrum polície
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-81-2023_2023
49 832,40 € DIGGERS s.r.o. Športové centrum polície
13. Júl 2012
Nájomná zmluva
SSR_ZM_2012063_2012
42 900,00 € Mestká časť Košice - Staré mesto, zastúpená Mgr. Ľubomírom Gregom - starostom mestkej časti Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
3. Január 2020
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
SCP_D01_SCP-126-2019_2020
42 713,80 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Športové centrum polície
13. Október 2022
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-70-2022_2022
39 685,20 € DIGGERS, s.r.o. Športové centrum polície
24. Júl 2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-74-2012_2012
35 280,00 € Basket BB občianske združenie Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
15. December 2016
Zmluva o prenájme
SCP_ZM_SCP-108-2016_2017
31 960,00 € V.K.P. a.s. Športové centrum polície
16. Október 2020
Kúpna zmluva č. 2/2020-N
SCP_ZM_2-2020-N_2020
30 060,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
25. Október 2018
Kúpna zmluva
SCP_ZM_KZ189410_2018
29 388,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Športové centrum polície
30. Apríl 2020
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-59-2020_2020
Doplnená
28 800,00 € Róbert Gašparík - vlastník objektu Športové centrum polície
21. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ŠCP_ZM_CUZ-ZM-1-35-2023_2024
25 935,92 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
28. November 2019
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-124-2019_2019
24 960,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
4. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SCP_ZM_SCP-32-2019_2019
Doplnená
18 615,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
25. November 2020
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-108-2020_2020
16 514,40 € Csepell - Stav s.r.o. Športové centrum polície
15. December 2021
Zmluva o podnájme Hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-98-2021_2022
Doplnená
16 080,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
31. December 2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-124-2020_2021
15 750,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
10. December 2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-93-2021_2022
15 750,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
20. December 2018
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-133-2018_2019
15 500,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície