Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_SŠR-85-2011_2011
499,80 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. Február 2012
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_SSR-31-2012_2012
499,80 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-44-2016_2016
490,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
19. Máj 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku
SCP_ZM_SCP-27-3-2022_2022
469,08 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
12. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SSR_ZM_2029066556_2014
383,52 € Slovak Telekom, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
20. November 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_A14362741_2020
379,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-73-2023_2023
333,60 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-72-2023_2023
333,60 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
9. September 2013
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_SSR-103-2013_2013
333,20 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
SCP_ZM_18960-01_2022
302,40 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
24. November 2011
Zmluva o pripojení
6138145889
266,76 € GTS Slovakia a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
8. Apríl 2013
Zmluva o pripojení
SSR_ZM_6138145889-2_2013
Doplnená
266,76 € GTS Slovakia, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
7. Január 2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
SCP_ZM_121850761_2019
100,66 € Západoslovenská distribučná, a.s. Športové centrum polície
27. Február 2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
SCP_ZM_121864707_2019
58,72 € Západoslovenská distribučná, a.s. Športové centrum polície
4. Jún 2021
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
CPZA_ZM_CPZA-ON-2021/004684-011
20,16 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-88-2022_2023
Doplnená
2,48 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
11. Apríl 2011
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SŠR-702011_2011
0,00 € TRIGONUS a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
12. Apríl 2011
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice č. 03/2011
SSR_ZM_03-2011_2011
0,00 € Mesto Martin, zastúpené Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom, Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotníckej starostlivosti
SSR_ZM_SŠR-70-1-2011_2011
0,00 € SPORTMED, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. Máj 2011
Zamestnávateľská zmluva
SSR_ZM_SŠR-83-2011_2011
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR