Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
SSR_ZM_SSR-70-2013_2013
0,00 € METON SLOVAKIA, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
24. Jún 2013
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-77-2013_2013
0,00 € Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
24. Jún 2013
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-75-2013_2013
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. November 2013
Nájomná zmluva
SSR_ZM_06536700CRZ_2013
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. November 2013
Nájomná zmluva
SSR_ZM_065994800CRZ_2013
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
12. December 2013
Zmluva o nájme nebytového priestoru, časti nehnuteľnosti a hnuteľných vecí
SSR_ZM_SSR-136-2013_2014
0,00 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
13. December 2013
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-144-2013_2014
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
2. Január 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_SSR-146-2013_214
0,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
2. Január 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_SSR-147-2013_2014
0,00 € Kanoistický klub TTS Trenčín Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
2. Január 2014
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SSR_ZM_0012014_2014
0,00 € Kajak & kanoe klub Komárno Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
23. Január 2014
Nájomná zmluva
SSR_ZM_066590900CRZ_2014
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
26. Február 2014
Zmluva o prenájme
SSR_ZM_SSR-34-2014_2014
0,00 € V.K.P. a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
27. Február 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
SSR_ZM_SSR-13-2014_2014
Doplnená
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
24. Marec 2014
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SSR_ZM_SSR-43-2014_2014
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
28. Máj 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SSR_ZM_SSR-58-2014_2014
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
2. Júl 2014
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SSR_ZM_SSR-81-2014_2014
Doplnená
0,00 € Športový klub polície Bratislava Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
29. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SSR_ZM_SSR-89-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
4. August 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SSR_ZM_SSR-68-2-2014_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
21. August 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SSR_ZM_SSR-90-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
29. September 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SSR_ZM_SSR-104-2014_2014
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR