Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2014
Nájomná zmluva
SSR_ZM_069140900CRZ_2014
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
29. Október 2014
Nájomná zmluva
SSR_ZM_069360900CRZ_2014
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
18. December 2014
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SSR_ZM_SSR-125-2014_2015
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
14. Január 2015
Zmluva o refakturácii nákladov za prenájom ľadovej plochy
SCP_ZM_SCP-9-2015_2015
0,00 € Športový klub polície Bratislava Športové centrum polície
19. Január 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SCP_ZM_PZ00081113_014_2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Športové centrum polície
24. Marec 2015
Rámcová zmluva pre hromadné cestovné poistenie
SCP_ZM_SCP-58-2015_2015
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
26. Marec 2015
Zmluva o dodávke a odbere tepla
SCP_ZM_SCP-61-2015_2015
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Športové centrum polície
9. Apríl 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-68-2015_2015
Doplnená
0,00 € Róbert Gašparík Športové centrum polície
13. Apríl 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SCP_ZM_PZ00198041-001_2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Športové centrum polície
20. Apríl 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SCP_ZM_434035_2015
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Športové centrum polície
18. Máj 2015
Príkazná zmluva
SCP_ZM_SCP-24-2015_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Športové centrum polície
18. Máj 2015
Zmluva o prenájme
SCP_ZM_SCP-83-2015_2015
0,00 € V.K.P. a.s. Športové centrum polície
20. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
SCP_ZM_DSL15050700006_2015
0,00 € Slovanet a.s. Športové centrum polície
22. Jún 2015
Zmluva o predaji motorových palív a služieb
SCP_ZM_SCP-92-2015_2015
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Športové centrum polície
22. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SCP_ZM_SCP-90-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Športové centrum polície
10. August 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-105-2015_2015
0,00 € Ružinovský športový klub, príspevková organizácia Športové centrum polície
11. August 2015
Zmluva o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ01-2015-16_2015
Doplnená
0,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
2. September 2015
Nájomná zmluva
SCP_ZM_SCP-112-2015_2015
0,00 € Mestská krytá plaváreň Športové centrum polície
4. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SCP_ZM_6-2015-ZŠt_2015
0,00 € Ružinovský športový klub, príspevková organizácia Športové centrum polície
6. November 2015
Nájomná Zmluva
SCP_ZM_070549400CRZ_2015
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Športové centrum polície