Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2011
ZMLUVA O DIELO č. 2-14/0009-07
ZMLUVA O DIELO č. 2-14/0009-07 = SjF
Doplnená
25 300,00 € Transmisie engineering, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení výkonu práce
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení výkonu práce = SZ
0,00 € ISS Facility Services, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
9. November 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena = OP
0,00 € Anna Halečková, Mária Drončovská, Peter Chabada, Dana Rapčanová Žilinská univerzita v Žiline
9. Január 2012
ZMLUVA
ZMLUVA o spolupráci = zázn. č. 82/2012 -SK
0,00 € TATRAWEST, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/63/2011-SjF/VM = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/63/2011-SjF/VM
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/43/2011-FŠI/VM = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/43/2011-FŠI/VM
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/44/2011-FRI/VU = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/44/2011-FRI/VU
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/45/2011-FŠI/S = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/45/2011-FŠI/S
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/46/2011-FPEDAS/S = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/46/2011-FPEDAS/S
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/47/2011-FPEDAS/S = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/47/2011-FPEDAS/S
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
19. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/48/2011-FHV/S = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/48/2011-FHV/S
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
20. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/50/2011-FHV/VM = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/50/2011-FHV/VM
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
20. Január 2012
Licenčná zmluva číslo 12-1/51/2011-FHV/S = R-odd.vzdel.
Licenčná zmluva číslo 12-1/51/2011-FHV/S
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. Február 2012
Rámcova zmluva o spolupráci = FPEDaS
Rámcova zmluva o spolupráci
0,00 € Techniserv s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2012
Doplnená
0,00 € Rada Základných organizácií Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
17. Február 2012
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline = UZ-VD
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline = UZ-VD
0,00 € fyzické osoby - podľa Prílohy č.1 a Prílohy č.2 Žilinská univerzita v Žiline
17. Február 2012
Zmluva o ubytovaní zamestnanca ŽU = UZ-Hliny
Zmluva o ubytovaní zamestnanca ŽU = UZ-Hliny
0,00 € fyzické osoby podľa Prílohy č.1 Žilinská univerzita v Žiline
17. Február 2012
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline = UZ-Hliny
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline = UZ-Hliny
0,00 € fyzické osoby podľa Prílohy č.1 Žilinská univerzita v Žiline
17. Február 2012
RÁMCOVÁ DOHODA o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci = FPEDaS
RÁMCOVÁ DOHODA o rozvíjaní spolupráce a vzájomnej pomoci
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20. Február 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 5905/2011 = odd.vzdeláv.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 5905/2011
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline