Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 515/2012 = odd.vzdeláv.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 515/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 567/2012 = odd.vzdeláv.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 567/2012
0,00 € fazická osoba Žilinská univerzita v Žiline
20. Marec 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
Z/BTS/PRRAV/50/33/2012
0,00 € Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTP Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1260/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1260/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1258/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1258/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1223/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1223/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1225/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1225/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1252/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1252/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. Apríl 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1404/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1404/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
20. Apríl 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo:1465/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo:1465/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
20. Apríl 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo:1429/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo:1429/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
4. Máj 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1560/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1560/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
16. Máj 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1708/2012 = odd.vzdeláv.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1708/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1729/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1729/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1982/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1982/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2365/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2365/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2366/2012 = odd.vzdel.
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2366/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
14. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 552/201 = OP
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 552/2011
0,00 € Mesto Žilina Žilinská univerzita v Žiline
15. Jún 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2376/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2376/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
29. Jún 2012
DOHODA o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o výpožičke nebytových priestorov č. 27-1/2007
DOHODA o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o výpožičke nebytových priestorov č. 27-1/2007
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žilinská univerzita v Žiline