Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1416/2014, 1431/2014, 1565/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1416/2014, 1431/2014, 1565/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
25. Jún 2014
Darovanie hnuteľného majetku pre - EF-KMaE
DAROVACIA ZMLUVA R/1
0,00 € EVPÚ a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27. Jún 2014
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU = EF/2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Dohoda č. 3/2014/V4
3/2014/V4
0,00 € prof. Ing. Radim Briš, CSc. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Dohoda č. 20/2014/TEMPUS
Dohoda č. 20/2014/TEMPUS
0,00 € Lapitskaya Natalia PhD. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Agreement No 1/2014/V4
Agreement No 1/2014/V4
0,00 € Deserno Thomas, prof.Dr. Žilinská univerzita v Žiline
8. Júl 2014
Agreement No 2/2014/V4
Agreement No 2/2014/V4
0,00 € Andrzej Burda, Dr. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Agreement No 6/2014/V4
Agreement No 6/2014/V4
0,00 € Zoltán Bihari, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Dohoda č.21/2014/TEMPUS
Dohoda č.21/2014/TEMPUS
0,00 € Uladzimir Pakhimenka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Agreement No 12/2014/V4
Agreement No 12/2014/V4
0,00 € Bence Gálik, MSc. Žilinská univerzita v Žiline
7. Júl 2014
Agreement No 10/2014/V4
Agreement No 10/2014/V4
0,00 € Krzysztof Pancerz, Dr. Žilinská univerzita v Žiline
8. Júl 2014
Dohoda č.11/2014/V4
Dohoda č.11/2014/V4
0,00 € Ing. Jaroslav Majerník PhD. Žilinská univerzita v Žiline
8. Júl 2014
Dohoda č.13/2014/V4
Dohoda č.13/2014/V4
0,00 € MUDr. Michal Molčan CSc. Žilinská univerzita v Žiline
8. Júl 2014
Dohoda č.14/2014/V4
Dohoda č.14/2014/V4
0,00 € Ing. Teodor Tóth, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
16. Júl 2014
Darovanie hnuteľného majetku
DAROVACIA ZMLUVA číslo: 1/2014 - OP
0,00 € JACHTKLUB Žilinskej univerzity "obdarovaný" Žilinská univerzita v Žiline "darca"
21. Júl 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena 2/2014/OP
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline MUDr. Mária Muráriková
31. Júl 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2387/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2387/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
31. Júl 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2231/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2231/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
31. Júl 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2885/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2885/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
5. August 2014
Kúpna zmluva č. 30072014
Kúpna zmluva č. 30072014
Doplnená
8 904,56 € C-Consulting LabTechnologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline