Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o údržbe a servise č. 2010/16 XEROX
Dodatok č.1 k zmluve o údržbe a servise č. 2010/16 XEROX
0,00 € XEROX LIMITED, org. zložka podniku zahr. osoby Žilinská univerzita v Žiline
13. August 2014
Licenčná zmluva na použitie ochrannej známky/
Licenčná zmluva na použitie ochrannej známky/
0,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Vzájomná spolupráca pri riešení projektov = Výskumné centrum
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI = VC/2
0,00 € BOST SK. a.s. Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Výskumné aktivity v rámci projektu Pamäť CEPS = FHV
Dohoda o spolupráci = 3348/2014
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Výskumné aktivity v rámci projektu Pamäť CEPS = FHV
Dohoda o spolupráci = 3351/2014
0,00 € Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Výskumné aktivity v rámci projektu Pamäť CEPS = FHV
Dohoda o spolupráci = 3341/2014
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Výskumné aktivity v rámci projektu Projekt CEPT = FHV
Dohoda o spolupráci 3343/2014
0,00 € Slezská univerzita v Opavě Žilinská univerzita v Žiline
5. September 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2950/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2950/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
8. September 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2967/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2967/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
8. September 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2888/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2888/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
8. September 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3119/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3119/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
11. September 2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI = VC/3
0,00 € Intech Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11. September 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = R/2
0,00 € HELICOP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. September 2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI = SjF/VC
0,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2014
DOHODA č.2/2014 = EF
DOHODA č.2/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2014
DOHODA č.3/2014 = EF
DOHODA č.3/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/13
0,00 € ZŠ s MŠ Károlya Dőmeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Zmluva o spolupráci = NSS/14
Zmluva o spolupráci = NSS/14
0,00 € Základná škola Wolkerova Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Zmluva o spolupráci = NSS/15
Zmluva o spolupráci = NSS/15
0,00 € ZŠ Fándlyho 11 Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Zmluva o spolupráci = NSS/16
Zmluva o spolupráci = NSS/16
0,00 € ZŠ Kulíšková Žilinská univerzita v Žiline