Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2014
Zmluva o spolupráci = NSS/17
Zmluva o spolupráci = NSS/17
0,00 € ZŠ Trebišov Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/13
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/14
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/15
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/16
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/17
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
17. Október 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluvy o spolupráci = 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.= NSS
0,00 € ZŠ Rajčianska 3 Bratislava, ZŠ Pionierska 33 Čaňa, ZŠ s MŠ Fesztyho s VJM Hurbanovo, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola Príbeta, ZŠ s MŠ Želovce, ZŠ a MŠ Svätý Peter Školská 22, ZŠ Pohraničná 9 Komárno Žilinská univerzita v Žiline
17. Október 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS = 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
0,00 € Mgr.Júlia Mozesová, Mgr.Eleonóra Laczová, Mgr.Erika Sutórisová, Éva Oláh, Mgr. Szabó Edit, Mgr. Gertrúda Molnárová, Mgr. Beáta Smolková, Mgr. Erika Ondrišáková Žilinská univerzita v Žiline
17. Október 2014
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20. Október 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela / viacerými autormi /a licenčná zmluva číslo: 3325/2014, 3333/2014, 3405/2014, 3404/2014
Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela /viacerými autormi / a licenčné zmluvy číslo: 3325/2014, 3333/2014, 3405/2014, 3404/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2014
Zmluva o spolupráci = NSS
Zmluva o spolupráci = NSS
Doplnená
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/19
0,00 € ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou 2 Žilinská univerzita v Žiline
30. Október 2014
ZMLUVA o akreditácii centra na testovanie ECDL číslo: 006201482 = FRI
ZMLUVA o akreditácii centra na testovanie ECDL číslo: 006201482
0,00 € Slovenská informatická spoločnosť Žilinská univerzita v Žiline
3. November 2014
DOHODA č. 22/2014/TEMPUS, DOHODA č. 23/2014/TEMPUS, DOHODA č. 24/2014/TEMPUS, DOHODA č. 25/2014/TEMPUS = FRI
DOHODA č. 22/2014/TEMPUS, DOHODA č. 23/2014/TEMPUS, DOHODA č. 24/2014/TEMPUS, DOHODA č. 25/2014/TEMPUS
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
6. November 2014
PROCEDIA ENGINEERING AGREEMENT = SvF
PROCEDIA ENGINEERING AGREEMENT
0,00 € ELSEVIER Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2014
Zmluvy o spolupráci = NSS/20, NSS/21, NSS/22, č.14/2014, č.15/2014, č.16/2014, 17/2014
Zmluvy o spolupráci = NSS/20, NSS/21, NSS/22, č.14/2014, č.15/2014, č.16/2014, 17/2014
0,00 € Gymnázium bilingválne,Žilina, ZŠ Dargovských hrdinov 19,Humenné, Stredná odborná škola drevárska,Liptovský Hrádok, ZŠ sv.Mária Goretti,Piešťany, Obchodná akadémia,Bardejov, ZŠ Malinovského ul.,Partizánske, Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/20, NSS/21, NSS/22, č.14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/20, NSS/21, NSS/22, č.14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014
0,00 € Mária Čurgalyová,PaedDr., Ivana Čepová,Mgr., Ing. Gabriela Bodíková, Žaneta Petrušková Mgr., Eva Ladomerská Mgr., Martina Boratková Mgr., Katarína Hricová Mgr. Žilinská univerzita v Žiline
11. November 2014
Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela /viacerými autormi/ a licenčné zmluvy č. 4460/2014, 4897/2014, 5128/2014, 5424/2014, 5550/2014
Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela /viacerými autormi/ a licenčné zmluvy č. 4460/2014, 4897/2014, 5128/2014, 5424/2014, 5550/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
11. November 2014
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2012/FRI/N/210
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2012/FRI/N/210
0,00 € REZERVE s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline