Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6146/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6146/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
20. November 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6089/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6089/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6389/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6389/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7023/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7023/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6421/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6421/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6839/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6839/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6420/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6420/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2012
Kúpna zmluva č.2012/2121ZP233/016/KZ
2012/2121ZP233/016/KZ
0,00 € Transmisie engineering, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7301/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7301/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7382/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7382/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
22. Január 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6888/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6888/2012
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
25. Január 2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2013
0,00 € Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Žilinská univerzita v Žiline
25. Január 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 109/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 109/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
11. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7289/2012
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7289/2012
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
11. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 278/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 278/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 748/2013
748/2013
0,00 € RNDr. Róbert Menkyna + autori Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 364/2013
364/2013
0,00 € Ing. Katarína Hollá, PhD. + autori Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva č. 420/2013
420/2013
0,00 € Ing. Dalibor Bárta, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 419/2013
419/2013
0,00 € prof.Ing. Peter Skočovský, DrSc. Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva č. 749/2013
749/2013
0,00 € prof. Ing. Vladimír Hlavňa Žilinská univerzita v Žiline