Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2013
Dohoda o využívaní učebne
6
0,00 € Academia security - KBM, n.o. Žilinská univerzita v Žiline
25. Február 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva č. 1080/2013
1080/2013
0,00 € PaedDr. Danica Gondová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
8. Marec 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1254/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1254/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
12. Marec 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1351/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1351/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
20. Marec 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1253/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1253/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
22. Marec 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1252/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1252/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
22. Marec 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1452/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1452/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. Apríl 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1453/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1453/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. Apríl 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1578/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1578/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
24. Apríl 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1629/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1629/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
25. Apríl 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1811/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1811/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
6. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1810/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1810/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
6. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1812/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1812/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
6. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1921/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1921/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
6. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1922/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1922/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
9. Máj 2013
Rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro prostredníctvom METRO platobnej karty = SZ
Rámcová dohoda o kreditných predajoch zákazníkom Metro prostredníctvom METRO platobnej karty
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1923/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1923/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
16. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2010/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2010/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
21. Máj 2013
Rámcová zmluva o spolupráci
Rámcová zmluva o spolupráci = FPEDaS
0,00 € VIP WINGS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2013
Dohoda o prevádzkovaní servera IBM X3400 = FRI
Dohoda o prevádzkovaní servera IBM X3400
0,00 € Inteligentné dopravné systémy a služby, a.s. Žilinská univerzita v Žiline