Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2442/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2442/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2013
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva = ŽU/OP/1/2013
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2013
DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI = FPEDaS
DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
0,00 € GEOVAP, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1628/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1628/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2009/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2009/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2659/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 2659/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Jún 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2519/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 2519/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
1. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3281/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3281/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
1. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3282/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3282/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
1. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3283/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3283/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
6. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3341/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3341/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
15. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3832/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3832/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
15. August 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3801/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 3801/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
2. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3310/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3310/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
9. September 2013
Spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a odborného poradenstva = FPEDaS
Rámcová dohoda o spolupráci
0,00 € Ústav pre odborné zjišťování příčin leteckých nehod Žilinská univerzita v Žiline
10. September 2013
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda o vzájomnej spolupráci = ÚCV
0,00 € Nadácia PARTNERS Žilinská univerzita v Žiline
10. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3777/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3777/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
10. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3894/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 3894/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 4016/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 4016/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
19. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 4330/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 4330/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline