Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 4224/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 4224/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
27. September 2013
Rámcová zmluva o spolupráci pri vybudovaní nových odberných miest a rozšírení dodávok a odberu tepla
Rámcová zmluva o spolupráci pri vybudovaní nových odberných miest a rozšírení dodávok a odberu tepla
0,00 € Žilinská teplárenská , a.s. Žilinská univerzita v Žiline
10. Október 2013
Vzdelávacie aktivity ÚCV v rámci štúdia na U3V
Dohoda o vzájomnej spolupráci = ÚCV/1
0,00 € Hornonitrianska knižnica v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline
16. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 4362/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 4362/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
16. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 4473/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 4473/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
24. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 5011/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 5011/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
24. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 5740/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 5740/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
29. Október 2013
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI RZ/2013/001/VC-ŽU
0,00 € KINEX BEARINGS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
29. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6623/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6623/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
29. Október 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6624/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6624/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
30. Október 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci 7132/2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci 7132/2013
0,00 € LOKORAIL, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6807/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6807/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6917/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6917/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
12. November 2013
Zámena nehnuteľností
Zámenná zmluva 606/2013
0,00 € Mesto Žilina Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6715/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 6715/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7062/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7062/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6940/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 6940/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
17. December 2013
Licenčná zmluva na použitie ochrannej známky = ÚSI
Licenčná zmluva na použitie ochrannej známky
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
17. December 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline MUDr. Mária Muráriková
18. December 2013
Dohoda o skončení ZMLUVY O SPOLUPRÁCI
Dohoda o skončení ZMLUVY O SPOLUPRÁCI
0,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline