Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = R/3/2013
Doplnená
315 190,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
16. Január 2014
Dohoda na spoločnom postupe pri zabezpečení vzdelávania a prepojenia teórie a praxe a realizovanie odborných aktivít = FPEDaS
Zmluva o vzájomnej spolupráci
0,00 € Customs Solutions s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7307/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7307/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7793/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 7793/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7306/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7306/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7628/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7628/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7733/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7733/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
21. Január 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7856/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7856/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Február 2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO PRACOVISKA NA TESTOVANIE VSTREKOVACÍCH JEDNOTIEK (TSP) = SjF
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO PRACOVISKA NA TESTOVANIE VSTREKOVACÍCH JEDNOTIEK (TSP)
Doplnená
0,00 € KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Február 2014
Spolupráca pri organizovaní Cambridge English skúšok pre záujemcov = ÚCV
Dohoda o spolupráci č. 1/2014
0,00 € Language school s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. Február 2014
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 7-22/2010
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 7-22/2010
0,00 € Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7951/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7951/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7997/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 7997/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 8215/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 8215/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8238/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8238/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8147a/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8147a/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 8147/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 8147/2013
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
7. Marec 2014
Rámcová dohoda o spolupráci č. 25/2013 = FPEDaS
Rámcová dohoda o spolupráci č. 25/2013
0,00 € YMS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11. Marec 2014
DOHODA č. 1/2014/TEMPUS
DOHODA č. 1/2014/TEMPUS
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
11. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8218/2013
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 8218/2013
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline