Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 185/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 185/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 188/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 188/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 238/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 238/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 187/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 187/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 319/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 319/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
18. Marec 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 186/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 186/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
26. Marec 2014
Licenčná zmluva na použitie loga
Licenčná zmluva na použitie loga
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
27. Marec 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/1
Doplnená
0,00 € Základná škola Hliník nad Hronom Žilinská univerzita v Žiline
27. Marec 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/2
Doplnená
0,00 € MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach Žilinská univerzita v Žiline
28. Apríl 2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
0,00 € Asociace českých a slovenských zinkoven Žilinská univerzita v Žiline
12. Máj 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 690/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 690/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline
12. Máj 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 951/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 951/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
12. Máj 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1009/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva číslo: 1009/2014
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
14. Máj 2014
Zmluva o spolupráci č. 03/2014 = NSS
Zmluva o spolupráci č. 03/2014
0,00 € Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 040 13 Košice Žilinská univerzita v Žiline
14. Máj 2014
Dohoda č. 03/2014 o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda č. 03/2014 o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
19. Máj 2014
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU = EF
ZMLUVA O SPOLOČNOM PRACOVISKU
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Žilinská univerzita v Žiline
19. Máj 2014
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda o vzájomnej spolupráci = ÚCV/2
0,00 € Nadácia Partners Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/1
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/2
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/3
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline