Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/4
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/5
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/6
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/7
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/8
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/9
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/3
0,00 € ZŠ Čaňa Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/4
0,00 € SŠ, Pezinok Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/5
0,00 € SOŠ Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/6
0,00 € ZŠ a MŠ Zubrohlava Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/7
0,00 € SPŠ Levoča Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/8
0,00 € SŠ, Ružomberok Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/9
0,00 € SŠ Sečovce Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/10
0,00 € ZŠ Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = NSS/11
0,00 € SMŠ Slimáčik, Trenčín Žilinská univerzita v Žiline
30. Máj 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DôVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSTI = VC
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DôVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSTI
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
30. Máj 2014
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/12
Dohoda o podmienkach poskytnutia náhrady výdavkov pri zahraničnej pracovnej ceste = NSS/12
0,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
30. Máj 2014
Zmluva o spolupráci = NSS/12
Zmluva o spolupráci = NSS/12
0,00 € ZŠ Rajčianska Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2014
ZMLUVA O NÁJME A VYKONANÍ TESTOVANIA = SvF
ZMLUVA O NÁJME A VYKONANÍ TESTOVANIA
0,00 € Peikko Group Corporation Žilinská univerzita v Žiline
18. Jún 2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1414/2014, 1415/2014, 1563/2014,1771/2014, 1903/2014, 2206/2014
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela viacerými autormi a licenčná zmluva číslo: 1414/2014, 1415/2014, 1563/2014,1771/2014, 1903/2014, 2206/2014
0,00 € fyzické osoby Žilinská univerzita v Žiline