Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2015
ZMLUVA O DIELO v rámci projektu VC ŽU
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: VC ŽU/2015/KVANT/1
16 529 990,00 € Kvant, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Júl 2015
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Zmluva o dielo č. 2015/03/UVP
Doplnená
11 170 000,00 € ims, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
6. Júl 2015
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/02/UVP
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/02/UVP
Doplnená
10 777 000,00 € TECHNISERV, s.r.o., DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1. Júl 2015
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/01/UVP
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy: 2015/01/UVP
Doplnená
9 676 680,00 € AutoCont SK a.s. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2011
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Zmluva o dielo č. 5485/2011/OP, Zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb
Doplnená
9 583 343,83 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
14. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 7-387/2023
ZMLUVA O DIELO č. 7-387/2023 - Športové centrum
Doplnená
8 399 833,12 € ODU - trade s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. Máj 2014
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO na predmet obstarávania: "Výstavbu výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
Doplnená
7 070 494,87 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. November 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny = OHS
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Doplnená
6 400 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy 086/2021/OPII/VA = FPEDAS
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy 086/2021/OPII/VA
6 353 865,34 € MDaV SR v zastúpení MŠVVaŠ SR prostredníctvom Výskumnej agentúry, Bratislava Žilinská univerzita v Žiline - Partner 3 pre STU v Bratislave
10. August 2017
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ = SjF
ZMLUVA O PARTNERSTVE, číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
Doplnená
5 946 779,54 € KINEX BEARINGS, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
3. Máj 2019
Rámcová dohoda, č. objednávateľa 7-1078/2018 = OVO
Rámcová dohoda, č. objednávateľa 7-1078/2018
5 500 000,00 € HASTRA s.r.o., STAVOIMPEX s.r.o., MIPE Invest s.r.o., STaS s.r.o., STAVTYP s.r.o., RISS Plus s.r.o., Adifex a.s., ERPOS s.r.o., Žilinská univerzita v Žiline
15. Apríl 2021
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA" = OVO
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA"
5 300 000,00 € MIPE Invest s.r.o., HSG s.r.o., HASTRA s.r.o., Metrostav a.s., Žilinská univerzita v Žiline
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
5 172 057,36 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
10. Január 2024
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy objednávateľa: 7-912/2023: Modernizácia a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia Veľký Diel v Žiline - internát blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy objednávateľa: 7-912/2023: Modernizácia a rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia Veľký Diel v Žiline - internát blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
Doplnená
5 015 675,08 € ODU - trade s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2023/SINV-07
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2023/SINV-07
Doplnená
4 999 999,00 € Fond na podporu športu Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2022
Kúpna zmluva = PO2022
Kúpna zmluva = PO2022
4 835 120,00 € Dr. Gabriela Causov Žilinská univerzita v Žiline
26. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 440/CC/22
Zmluva o úvere č. 440/CC/22
4 800 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26. Máj 2022
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 440/CC/22-BudZZ1
Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 440/CC/22-BudZZ1
4 800 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Slovenská sporiteľňa, a.s.
16. Jún 2022
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 440/CC/22 -ZZ1
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 440/CC/22 -ZZ1
4 800 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Žilinská univerzita v Žiline
15. Jún 2015
Rámcová dohoda, číslo objednávateľa: 7-384/2014
Rámcová dohoda, číslo objednávateľa: 7-384/2014
4 700 000,00 € MiPe - Plast,s.r.o. Varín, IMO,s.r.o. Lietava, STAVOIMPEX, s.r.o. Žilina, STaS spol.s r.o. Krásno N.Kysucou Žilinská univerzita v Žiline