Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o dielo č. DIGIBIOBANKA-16-1255/2021 na zhotovenie dátového centra digitálnej biobanky
Zmluva o dielo č. DIGIBIOBANKA-16-1255/2021 na zhotovenie dátového centra digitálnej biobanky
Doplnená
4 537 227,66 € DATALAN a. s. Žilinská univerzita v Žiline
27. Máj 2011
Kúpna zmluva č.1793/2011
Kúpna zmluva č.1793/2011
4 305 554,40 € TECHNISERV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2014
Nákup tovaru pre projekt č.: 2621012006 = VÚVB
KÚPNA ZMLUVA č, kupujúceho 7-036-2013, č. predávajúceho 1-02-2014
Doplnená
4 247 706,62 € AutoCont SK a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27. Júl 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY (č. zmluvy u dodávateľa 00397563/1/24)
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY (č. zmluvy u dodávateľa 00397563/1/24)
4 000 000,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
9. Október 2012
dodávka tovaru - prístrojov pre Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfér technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry ŽU = FPEDaS
KÚPNA ZMLUVA č. TS12/0368PM/2012
Doplnená
3 335 904,00 € Techniserv, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. Marec 2012
ZMLUVA O DIELO, č.objednávateľa: 7-146/2011, č.zhotoviteľa: 101W624/00 = CpŠF
ZMLUVA O DIELO, č.objednávateľa: 7-146/2011, č.zhotoviteľa: 101W624/00
Doplnená
2 862 000,00 € OHL Pozemné stavby a.s. Žilinská univerzita v Žiline
12. December 2014
ZMLUVA O DIELO "Budovanie infraštruktúry ŽU v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu" ITMS 26250120052 = OI
ZMLUVA O DIELO, č.zmluvy objednávateľa: 7-197/2014, č. zmluvy zhotoviteľa: 1020/2014-190/1
Doplnená
2 836 935,58 € PSJ Hydrotranzit, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26. Marec 2015
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = FPEDAS/1031-001
2 835 480,00 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/007 = Zníženie energetickej náročnosti budov BA, BB, BC-objekt SO 01
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/007
Doplnená
2 664 012,92 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Február 2014
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií = EF
Kúpna zmluva na dodávku tovarov a súvisiacich služieb pre "Vedeckú infraštruktúru pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno komunikačných technológií
Doplnená
2 583 322,00 € MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. Júl 2021
Zmluva o dielo č. OR-01/2021 = OPaRP
Zmluva o dielo č. OR-01/2021
Doplnená
3 271 768,87 € Združenie "ŽU-atletika" - vedúci združenia: SPORT Construction a.s. Praha, člen združenia: ŠPORTFINAL s.r.o. Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
8. Október 2020
Zmluva o partnerstve FRI č. 68/2020
Zmluva o partnerstve FRI č. 68/2020
Doplnená
2 529 254,26 € Partneri: 1.Žilinská univerzita v Žiline, 2.Qintec a.s.Trnava, 3.Tech.univerzita v Košiciach, 4.YMS a.s.Trnava GLOBESY s.r.o., Žilina
6. Máj 2013
Nákup tovaru pre projekt
KÚPNA ZMLUVA č. KZ/2013/001/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
2 439 795,00 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/W221
Doplnená
1 879 507,61 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013 = Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy HB
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa OR-005/2020, č. zmluvy zhotoviteľa 2020/05/013
Doplnená
2 375 032,75 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. Júl 2019
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Čiastková zmluva RD 7-1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/030 - Stúpačky, obklady, dlažby, požiarne vetranie, slaboprúdy ABCD, stavebné úpravy - internáty DC-DD
Doplnená
2 290 417,31 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K486
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K486
Doplnená
2 031 069,59 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
7. November 2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Marec 2012
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č. 7-122/2011
Doplnená
2 000 000,00 € Hastra s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. Júl 2021
Zmluva o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska
Zmluva o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska
Doplnená
2 750 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Žilina