Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb: PO/2022
255 600,00 € STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Jún 2022
ZMLUVA O DIELO: Rekonštrukcia terasy FRI
ZMLUVA O DIELO: Rekonštrukcia terasy FRI
Doplnená
284 293,44 € STAVTYP s.r.o.. Žilinská univerzita v Žiline
21. November 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0380-12 = VÚVB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-0380-12
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
21. November 2013
Poskytnutie finančných prostriedkov APVV na riešenie projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia = VÚVB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV na riešenie projektu č. APVV-0380-12 = VÚVB
Doplnená
250 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. December 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV na riešenie projektu č. APVV-0380-12
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV na riešenie projektu č. APVV-0380-12
Doplnená
250 000,00 € Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita v Žiline
27. August 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0214
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0214
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA220-HED-000089149
250 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+ č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA220-HED-000087306
250 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
10. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0217_ UVP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0217
249 997,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
15. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0562
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0562 - FBI
249 957,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0631 = EF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0631
249 898,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
27. August 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0602
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0602
249 897,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
26. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0423
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0423
249 629,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0449
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0449
249 558,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
4. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0462
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0462
249 543,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0328
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0328
249 246,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0026 = VÚVB
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0026
249 161,00 € Žilinská univerzita v Žiline Biomedicínske centrum SAV
9. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0026 = VÚVB
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0026
249 161,00 € APVV Žilinská univerzita v Žiline
19. August 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0441
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0441
248 904,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0218 = EF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0218
248 902,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline