Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0218 = EF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0218
248 902,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
15. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0308: SjF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0308
248 576,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
13. August 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0216 = SjF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0216
248 398,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0457 = SjF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0457
248 344,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
17. August 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0500 = FEIT
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0500
248 187,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
26. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0345
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0345
248 100,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
8. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0416
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0416
248 013,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
17. August 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0305
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0305
247 880,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0014 = EF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0014
247 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
15. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0452: SjF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0452
246 937,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
13. August 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0561 = SjF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0561
245 175,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 = R
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015
245 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Žilinská univerzita v Žiline
9. September 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
245 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Žilinská univerzita v Žiline
14. Február 2012
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-053-2011 = OVO
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-053-2011
243 486,00 € Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. ŽU/VÚD/DAQE -01/2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. ŽU/VÚD/DAQE -01/2018
243 480,00 € VÚD a.s., DAQE Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522 = ÚKaI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522
Doplnená
242 944,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
22. Marec 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č.231/2024, č. 04921/2024
RÁMCOVÁ DOHODA č.231/2024, č. 04921/2024
239 525,50 € VS Guard, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0450 = SjF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0450
238 736,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Doplnená
238 645,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. August 2014
Poskytovanie služieb pre zariadenie Spoločného stravovania = SZ
Zmluva o poskytnutí služieb č. 7-175/2014
238 460,00 € PROPLUSCO spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline