Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/272/2017 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/272/2017
236 800,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2. September 2013
Vytvorenie diela spočívajúceho v prevádzke a rozšírení pôvodných počítačových programov pre "Portál VŠ"
Zmluva o dielo č. 7-068/2013
236 400,00 € MALAXIS, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Marec 2012
Kúpna zmluva č. 7-114-2011
Kúpna zmluva č. 7-114-2011
235 337,04 € B&K s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. September 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0444
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0444
235 055,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
6. Júl 2015
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = UVP + VC / "strešný rošt"
Doplnená
234 915,69 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Január 2018
Zmluva č. 874604-099/2017/O320-Ša o prevode vlastníckeho práva a zriadení vecného bremena
Zmluva č. 874604-099/2017/O320-Ša o prevode vlastníckeho práva a zriadení vecného bremena
230 000,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
25. Február 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. Zmluvy u Dodávateľa: 397563/P/2022 = OHS
Zmluva o združenej dodávke plynu, č. Zmluvy u Dodávateľa: 397563/P/2022
230 000,00 € innogy Slovensko s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Jún 2014
Vykonávanie opráva a rekonštrukcií na objektoch ŽU v Žiline - oprava podláh internátov UZ-Hliny V.
Čiastkova zmluva o dielo, číslo zmluvy objednávateľa: 7-109/2014, číslo zmluvy zhotoviteľa: 09/05/14
228 014,88 € STaS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0027 = FRI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0027
227 425,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
29. Február 2012
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010 = SZ
Rámcová dohoda č. predávajúceho 02/2012/303 097, č.kupujúceho 7-107/2010
Doplnená
225 774,00 € NOWACO Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. Máj 2014
Nákup tovaru: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov = SZ
Rámcová dohoda, č. predávajúceho: 7-074/2014 PRÍLOHA č.2 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM - NÁVRH ZMLUVNÝCH PODMIENOK
223 898,64 € Igor Caletka Žilinská univerzita v Žiline
8. November 2013
Zmluva o združenej dodávke plynu, Číslo zmluvy dodávateľa: 397563/P/2014
Zmluva o združenej dodávke plynu, Číslo zmluvy dodávateľa: 397563/P/2014
Doplnená
223 636,86 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-051-2011
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-051-2011 = OVO
221 832,00 € Ing. Vanda Lovíšková - GEOTECH Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2022
Rámcová dohoda č. 913/2022, č. 18909/2022
Rámcová dohoda č. 913/2022, č. 18909/2022
221 511,60 € VS Guard, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2020
Zmluva o dodávke pohonných hmôt a poskytovaní služieb č. 7-649/2019 = OVO
Zmluva o dodávke pohonných hmôt a poskytovaní služieb č. 7-649/2019
220 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
10. December 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. predávajúceho RD12/2015, č. kupujúceho 144/2015-UKaI
RÁMCOVÁ DOHODA č. predávajúceho RD12/2015, č. kupujúceho 144/2015-UKaI
219 590,00 € PPCom, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. November 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0546 = FPEDAS
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0546
216 411,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
22. December 2023
Partnership Agreement – FRI č. 85-2023 – EWALD
Partnership Agreement – FRI č. 85-2023 – EWALD
216 348,00 € COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL - Lusofona University, Lisboa Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2020
Zmluva o dielo č. 7-891/2019 = OVO
Zmluva o dielo č. 7-891/2019
216 000,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. December 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. poskytovateľa 145/2015UKaI, č. Objednávateľa 20151020
RÁMCOVÁ DOHODA č. poskytovateľa 145/2015UKaI, č. Objednávateľa 20151020
215 400,00 € IPM SOLUTIONS s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline