Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2020
ZMLUVA O DIELO č. 600/2020 = OHS
ZMLUVA O DIELO č. 600/2020
Doplnená
214 950,53 € STaS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Február 2020
ZMLUVA O DIELO č. 19/2020 = OHS
ZMLUVA O DIELO č. 19/2020
214 929,27 € STaS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Január 2015
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = SjF / č.zázn. 6745/2014
Doplnená
214 700,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. December 2012
kúpa tovaru: Luxmeter, Digitálny stereomikroskop, Kolorimeter, XRF analyzátor, SurveNir = FHV
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-018-2012
Doplnená
213 852,00 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Júl 2019
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/027
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2019/07/027
Doplnená
213 764,86 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Máj 2022
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 11, 13 = Inv.odd.
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia chatiek Zuberec č. 11, 13
Doplnená
213 567,53 € STAVPOČ s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. Január 2021
Zmluva o dielo č. 7-902/2020 = VO
Zmluva o dielo č. 7-902/2020
212 500,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
9. Júl 2014
Rozšírenie výkonnosti a funkčnosti počítačovej infraštruktúry = FRI
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA k Základnej zmluve č.: 69/2014/VSSAV
212 268,00 € DATALAN, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11. Október 2021
Zmluva o dielo č. 609/2021 = OVO
Zmluva o dielo č. 609/2021
212 000,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. November 2022
Zmluva o dielo č. 910/2022: OVO
Zmluva o dielo č. 910/2022
212 000,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. účastníka 7- 497-2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. účastníka 7- 497-2016
208 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
6. Február 2019
Zmluva o spolupráci č. 51/2018 = SjF
Zmluva o spolupráci č. 51/2018
207 701,00 € MATADOR Industries, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22. Jún 2011
Zmluva o nájme technológie EF- 2121/2011
Zmluva o nájme technológie EF- 2121/2011
207 000,00 € Contineo, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. August 2014
Pozáručná údržba a oprava fotokopírovacích strojov = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/184/2014
206 000,00 € Top Print, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. November 2014
Rámcová dohoda č. účastníka 7-238-2014, PRÍLOHA č. 2 k súťažným podkladom - návrh zmluvných podmienok
Rámcová dohoda č. účastníka 7-238-2014
206 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11. Február 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/350/2014 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/350/2014
206 000,00 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí školiacich služieb pre vybrané technológie
Zmluva o poskytnutí školiacich služieb pre vybrané technológie: SvF
Doplnená
205 333,33 € kave, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. Jún 2014
Nákup - hlboko zmrazených potravín = SZ
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7-089/2014
205 192,24 € INMEDIA, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/196/2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/196/2017
204 640,00 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0330
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-22-0330
201 653,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline