Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/V963
Doplnená
1 974 967,11 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; číslo zmluvy 010/2019/1.1.3/OPVaI/DP
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; číslo zmluvy 010/2019/1.1.3/OPVaI/DP
1 933 299,20 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005 = Zníženie energetickej náročnosti budov BD, BE-objekt SO 02
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-002/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/005
Doplnená
1 888 714,56 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/284
Doplnená
1 670 251,31 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
7. December 2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-006/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/038
Doplnená
2 122 951,88 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Október 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/274 = OPaRP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/274
Doplnená
1 645 001,77 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
2. Marec 2022
Kúpna zmluva č. FOMON-04-0343/2021 = VC
Kúpna zmluva č. FOMON-04-0343/2021
1 809 600,00 € ECM Systems, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. September 2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa, zhotoviteľa: 7-298/2018 = VO / Výstavba budovy archívu a skladovej haly UNIZA
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa, zhotoviteľa: 7-298/2018
Doplnená
1 786 761,59 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7. December 2018
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-007/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/10/039
Doplnená
2 038 160,90 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. Júl 2012
dodanie tovaru: Špecializované prístroje pre výskumné aktivity pre projekty
Kúpna zmluva č. TS12/0144PM
1 661 640,00 € TECHNISERV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
Doplnená
1 654 517,66 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
6. Júl 2015
KÚPNA ZMLUVA č. 20150701 = OPaRP
KÚPNA ZMLUVA č. 20150701
1 574 000,00 € IPM SOLUTIONS, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. December 2017
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = R-PO/1
1 540 000,00 € BEST group eu, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Jún 2011
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Poistná zmluva č. 800303 84 26
Doplnená
1 501 401,63 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
25. August 2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/088/2017 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: 7/088/2017
1 500 000,00 € DATALAN a.s., TEMPES a.s., AutoCont SK a.s., Gratex Internacional, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
9. Júl 2019
Rámcová dohoda č. kupujúceho: 7/1051/2018 = OVO
Rámcová dohoda č. kupujúceho: 7/1051/2018
1 500 000,00 € KLS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1. Jún 2011
Kúpna zmluva č. 7-092-2011
Kúpna zmluva č. 7-092-2011
Doplnená
1 363 080,00 € TECHNISERV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BI-objekt SO 03
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-003/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/006
Doplnená
1 353 533,58 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K489
Doplnená
1 267 235,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
23. Júl 2019
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD = Invest.odd.
Čiastková zmluva RD 7/1078/2018 až 2022 / č.zmluvy zhotoviteľa: 2019/06/026 - Podlahy DA, DB, DC, DD
Doplnená
1 390 190,67 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline