Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2013
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00397563/1/06
Doplnená
1 146 799,68 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
12. Január 2022
DOHODA O UROVNANÍ = PO
DOHODA O UROVNANÍ = PO
1 130 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - LM 1/2022
1 130 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline MEGAKUPA s.r.o.
6. August 2013
KÚPNA ZMLUVA č. 7-048-2012
KÚPNA ZMLUVA č. 7-048-2012
Doplnená
1 096 664,40 € AutoCont SK, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
1. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K490
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/K490
Doplnená
1 011 268,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2020
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-004/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/008 = Zníženie energetickej náročnosti budovy BJ-objekt SO 04
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-004/2020, č. zmluvy zhotoviteľa: 2020/02/008
Doplnená
1 049 986,80 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11. Máj 2012
nákup tovaru pre EF = OVO
KÚPNA ZMLUVA č. kupujúceho 7-097-2011
1 029 414,00 € KVANT, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Apríl 2011
Zmluva o dielo
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.7-01/2010 // ZML 1000312
1 020 597,77 € VÁHOSTAV - SK a.s. Žilinská univerzita v Žiline
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA - 20-33-2023-VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA - 20-33-2023-VC
1 004 894,40 € PRAGOLAB s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU = SjF
962 634,65 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR partner: Žilinská univerzita v Žiline + prijímateľ: R&D MOLD MACHINING s.r.o.
13. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/079
Doplnená
746 806,90 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
30. Október 2014
Vykonanie opráv a rekonštrukcií na objektoch ŽU v Žiline
Ćiastková zmluva o dielo, číslo čiastk. zml. objednávateľa: 7-244/2014, číslo čiastk. zml. zhotoviteľa: 2014/10/48
Doplnená
951 111,97 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. August 2016
PARTNER AGREEMENT, N: 2013-5085/001-001, 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES
PARTNER AGREEMENT, N: 2013-5085/001-001, 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES
938 080,67 € Linnaeus University - Sweden Žilinská univerzita v Žiline
22. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/001
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/001
Doplnená
744 098,39 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
29. Máj 2019
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2019, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/05/018 = OPaRP
ZMLUVA O DIELO, č. zmluvy objednávateľa: OR-001/2019, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/05/018
Doplnená
940 099,62 € HASTRA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. August 2014
Čiastková zmluva o dielo č.7-173/2014
Čiastková zmluva o dielo č.7-173/2014/
Doplnená
892 180,16 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
4. September 2015
Čiastkova zmluva na predmet zákazky: Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli UZ-ŽU-Hliny = OI
Čiastkova zmluva na predmet zákazky: Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli UZ-ŽU-Hliny, č. objednávateľa: RD 7-384/2014_2015/02, č. zhotoviteľa: 2015/02ŽU
891 576,47 € STAVOIMPEX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = ÚIaKT
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = 11/9/2015
850 000,00 € AeroMobil R&D, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. Október 2015
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = UVP/19/10/2015
847 958,33 € AutoCont SK a.s. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022
Doplnená
843 516,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline