Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2022
Zmluva o dielo č. IOASS/UAV-03-0748/2021 na zhotovenie diela SaaS platforma = UVP
Zmluva o dielo č. IOASS/UAV-03-0748/2021 na zhotovenie diela SaaS platforma
839 700,00 € ORIWIN, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022 _VC
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022
Doplnená
838 112,40 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. UAVLIFE - 25 - 0307-2022 na zhotovenie výskumnej infraštruktúry
Zmluva o dielo č. UAVLIFE - 25 - 0307-2022 na zhotovenie výskumnej infraštruktúry
833 601,60 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Marec 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/160
Doplnená
635 890,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2011
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA k základnej zmluve č.: 61/2011/VS SAV
ČIASTKOVÁ VYKONÁVACIA ZMLUVA k základnej zmluve č.: 61/2011/VS SAV = CpŠF
799 095,60 € DATALAN, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27. September 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/N500 = OPaRP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/N500
Doplnená
777 006,07 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
5. Jún 2017
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva = VC
793 200,00 € ECM Systems, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Máj 2018
Čiastková zmluva č. objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/03 = IO.
Čiastková zmluva č. objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/03
779 724,23 € STAVOIMPEX, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. November 2017
ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa: OR/004/2017, č. zhotoviteľa 2017/05/032 = Zníženie energetickej náročnosti budovy NR ŽU v Žiline
ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa: OR/004/2017, č. zhotoviteľa 2017/05/032
Doplnená
757 939,94 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7. Október 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/001/2015
Doplnená
749 999,00 € Orbix s.r.o., Redi Tour s.r.o., GLOBAMERICA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. Október 2014
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva pre ŽU = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/021/2014
Doplnená
749 000,00 € AutoCont SK a.s., ARNET s.r.o., DATALAN a.s., Gratex International, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
20. Apríl 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/288/2014
Doplnená
749 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27. September 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-181/2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-181/2016
740 000,00 € KLS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. Apríl 2018
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018 = OVO
Rámcová dohoda, č. kupujúceho: 7/002/2018
Doplnená
740 000,00 € Lamitec, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: 131/2022/OPII/VA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: 131/2022/OPII/VA
Doplnená
733 271,84 € Výskumná agentúra Žilinská univerzita v Žiline
23. Máj 2013
Nákup tovaru "Nábytok pre ŽU v Žiline"
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-017/2013 = OVO
730 000,00 € KLS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Júl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA103-060044
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA103-060044
725 493,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
12. August 2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-001-2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-001-2016
Doplnená
718 214,81 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. Júl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č.zmluvy -2020-1-SK01-KA103-077807
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č.zmluvy -2020-1-SK01-KA103-077807
707 111,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-074/2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-074/2016
700 000,00 € VEREX ŽILINA, a.s. Žilinská univerzita v Žiline