Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2017
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/643/2017 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/643/2017
700 000,00 € FLY TRAVEL s.r.o., SATUR TRAVEL s.r.o., GLOBAMERICA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. August 2013
Nákup tovaru pre projekt: "Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva"
KÚPNA ZMLUVA KZ/2013/003/ŽU-SjF-PŠF
Doplnená
686 688,00 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
30. Marec 2011
Zmluva o dielo
DODATOK č. 2 k č.2009/07/05
685 467,14 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. November 2014
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT / 7 zmlúv s hodnotou zmluvy totožnou vo všetkých zmluvách priložených pod jednotlivými číslami /
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES = 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 21/, 22/ 2014/FRI/M/916
Doplnená
672 241,41 € National Metallurgical Academy of Ukraine, University of Paderborn, Belarusian State Univers.Inform.and Radioel., Zaporizhzhya National Technical Univers., Intelectual Processors Ltd., National Academy of Sciences of Belarus, National Transport Univers. Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2014
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES "Centers of Excellence for young RESearchers" = FRI
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES "Centers of Excellence for young RESearchers"
672 241,41 € Francisk Skorina Gomel State University Žilinská univerzita v Žiline
20. Február 2015
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT = FRI
No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES
672 241,41 € Brno University of Technology Žilinská univerzita v Žiline
16. Marec 2015
CONTRACT ON THE IMPLEMENTATION OF TEMPUS PROJECT, No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES
No. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES = 1/2015/FRI/M/916
672 241,41 € Brest State Technical University Žilinská univerzita v Žiline
24. Máj 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+1, Číslo zmluvy- 2018-1-SK01-KA103-045846
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+1, Číslo zmluvy- 2018-1-SK01-KA103-045846
Doplnená
669 469,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z. Žilinská univerzita v Žiline
13. Máj 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: ERAZMUS+1, Číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA103-045846
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+1, Číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA103-045846
658 189,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
13. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu na: ERAZMUS+1, Číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA103-045846
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu na: ERAZMUS+1, Číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA103-045846
657 469,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
14. Január 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. IKT/2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. IKT/2016
639 300,00 € Euroline computer s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/002
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/002
Doplnená
535 902,22 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
16. August 2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa. 7-998/2017
Doplnená
699 173,54 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
31. Máj 2017
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017 "Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-001/2017
Doplnená
625 068,60 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
5. December 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-14-0279/2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-14-0279/2022
618 999,60 € Admasys SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. Júl 2021
Kúpna zmluva = R_2021
Kúpna zmluva = R/2021
612 999,00 € NELLY Consulting, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Júl 2015
Zmluva o realizácii projektu TEMPUS, Číslo: 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES
Zmluva o realizácii projektu TEMPUS, Číslo: 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES-CERES
604 974,39 € Výskumná a výrobná korporácia Radiy Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C4
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C4
Doplnená
582 303,00 € CHRIEN, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. August 2014
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS + č.zml. 2014-1-SK01-KA103-000033
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS + č.zml. 2014-1-SK01-KA103-000033
579 353,00 € Slovenská akad.asociácia pre medzin.spoluprácu, Národná agentúra programu ERAZMUS+ pre vzždelávanie a odbornú podporu Žilinská univerzita v Žiline
24. Máj 2019
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA = ovo
576 000,00 € ZLIN AIRCRAFT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline