Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo: IROP-Z-302041N223-431-16
Doplnená
570 398,11 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
22. Máj 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA103-034949
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA103-034949
555 325,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
11. Máj 2017
DODATOK č. 1 k Zmluve ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2016-1-SK01-KA103-022228
DODATOK č. 1 k Zmluve ERAZMUS+, Číslo zmluvy - 2016-1-SK01-KA103-022228
554 862,00 € Slovenská skademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA - 21-33-2023-VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA - 21-33-2023-VC
545 400,00 € PRAGOLAB s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Júl 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2016-1-SK01-KA103-022228
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2016-1-SK01-KA103-022228
Doplnená
542 487,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
18. Október 2012
dodanie tovaru: Simulátor riadenia tunelov, Software na predikciu javov = SvF
KÚPNA ZMLUVA, č. kupujúceho: 7-017-2012 = OVO
541 200,00 € PPA INŽINIERING s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. Apríl 2016
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
533 188,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
22. September 2015
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
532 738,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
2. Júl 2015
Zmluva o použití grantu na projekt v rámci prog.Erazmus+ č. 2015-1-SK01-KA103-008597
Zmluva o použití grantu na projekt v rámci prog.Erazmus+ č. 2015-1-SK01-KA103-008597
531 928,00 € SAA pre medzinár.spoluprácu, NA programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022 _VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022
Doplnená
527 706,00 € Škola.sk. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. August 2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
ZMLUVA O DIELO č. OR-002-2016
Doplnená
527 705,43 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Marec 2023
Zmluva o dielo č. BIOFORD-21-1440/2022
Zmluva o dielo č. BIOFORD-21-1440/2022
515 062,80 € SOITRON, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. August 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 A, RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 B, RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 C
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 A, RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 B, RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-154/2016 C
508 727,00 € TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. August 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-4
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-4
Doplnená
508 674,24 € Fond na podporu športu Žilinská univerzita v Žiline
26. Apríl 2016
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERAZMUS+, ČÍSLO ZMLUVY - 2015-1-SK01-KA103-008597
508 188,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
18. December 2013
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci = ÚKaI
503 010,00 € CEIT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
31. August 2018
Zmluva o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Zmluva o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
498 960,00 € Žilinská univerzita v Žiline Žilinský samosprávny kraj
18. August 2016
Zmluva o dielo č. 7-322/2016
Zmluva o dielo č. 7-322/2016
487 000,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11. Máj 2018
Čiastková zmluva, číslo zmluvy objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/04 = IO
Čiastková zmluva, číslo zmluvy objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/04
476 513,52 € MIPE Invest, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2013
Vykonanie kompletného zabezpečenia prác na stavbe "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
ZMLUVA O DIELO na stavbu "Vostavba podkroví do objektov Žilinskej univerzity v Dolnom Hričove"
Doplnená
468 807,76 € PRUFIA spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline