Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2012
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda 1/Cal/2011, č. predávajúceho 32243065, č.kupujúceho 7-1 07/201
Doplnená
467 894,40 € Igor Caletka Žilinská univerzita v Žiline
24. Jún 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERAZMUS
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy - 13201-1065/ZILINA01
461 345,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, občianske združenie Žilinská univerzita v Žiline
18. August 2015
Zmluva o dielo č.072015/UNIZA
Zmluva o dielo č.072015/UNIZA
447 000,00 € TREVORIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KŽP-P04-SC431-2015-6/161 = OPaRP
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy KŽP-P04-SC431-2015-6/161
Doplnená
301 876,11 € Ministerstvo životného prostredia SR Žilinská univerzita v Žiline
27. August 2013
Dodávka tepla - vykurovania a teplej úžitkovej vody - pre odberné miesto Veľký diel
OBCHODNÁ ZMLUVA O NÁKUPE A PREDAJI č. 470020
Doplnená
442 735,38 € Žilinská teplárenská, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
29. December 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/463/2016 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/463/2016
433 368,72 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7-11/2010
Doplnená
429 512,18 € Energy technologies, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO č. FOMON-05-0657/2021 = VC
ZMLUVA O DIELO č. FOMON-05-0657/2021
429 492,00 € TECHNISERV, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Júl 2018
Čiastková zmluva, č.objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/05, č. zhotoviteľa: 13/06/18
Čiastková zmluva, č.objednávateľa: RD 7-384/2014_2018/05, č. zhotoviteľa: 13/06/18
407 952,71 € STaS spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Január 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/119/2015 = OVO
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/119/2015
400 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11. Október 2021
Zmluva č. 20/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu = OPaRP
Zmluva č. 20/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu
400 000,00 € Slovenský atletický zväz "prijímateľ" Žilinská univerzita v Žiline "priamy realizátor"
3. September 2019
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019 - Rekonštrukcia parkoviska pre zamestnancov a študentov ŽU
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 01/08/2019
Doplnená
402 352,10 € STAVTYP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. December 2021
Čiastková zmluva, číslo zmluvy objednávateľa: RD 7-232/2020 až 2024, číslo zmluvy zhotoviteľa: 03/2021, na predmet zákazky: Výstavba materskej školy "UNIZÁČIK"
Čiastková zmluva, číslo zmluvy objednávateľa: RD 7-232/2020 až 2024, číslo zmluvy zhotoviteľa: 03/2021, na predmet zákazky: Výstavba materskej školy "UNIZÁČIK"
Doplnená
586 969,51 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. Január 2013
Nákup tepelnej energie = rekt.
DODATOK č. 2 k Obchodnej zmluve o nákupe a predaji č. 470020
387 000,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
11. Február 2021
Zmluva o dielo č. 84/2021 = FPEDAS
Zmluva o dielo č. 84/2021
384 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Banská Bystrica
13. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302041BCZ5-431-65
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302041BCZ5-431-65
383 504,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0113 = SjF
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-COVID-20-0113
377 160,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
3. Júl 2013
Dodanie tovaru definovaného v rámci zadávania zákazky: Prototyp meracieho zariadenia konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb
Kúpna zmluva = SvF/1/2013
374 160,00 € CEIT Technical Innovation, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
1. Február 2023
Kúpna zmluva č. SENCOZA-08-0560/2022
Kúpna zmluva č. SENCOZA-08-0560/2022
371 280,00 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. Október 2018
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018 = VO / Stavebné úpravy telocvične v budove FBI
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: 7-535/2018
Doplnená
424 479,89 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline