Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. SENCOZA - 24-1040/2022 - Zmluvný výskum - časť D
Rámcová dohoda č. SENCOZA - 24-1040/2022 - Zmluvný výskum - časť D
Doplnená
369 000,00 € Vision Systems, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26. September 2019
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA203-060789
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA203-060789
364 736,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2015
KÚPNA ZMLUVA = Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: pozemku
KÚPNA ZMLUVA - R
361 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline CONCETTA, s.r.o.
15. Február 2022
Kúpna zmluva č. ICOTS-01-0668/2021
Kúpna zmluva č. ICOTS-01-0668/2021
Doplnená
358 584,32 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitný vedecký park
20. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BXU5-73-87
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BXU5-73-87
356 959,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
29. Júl 2019
Čiastkova zmluva, č. objednávateľa RD 7-1078/2018 až 2022 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, obklady a dlažby, apartmány, maľovanie izieb, chodieb na internátoch Hliny V.= Inv.odd.
Čiastkova zmluva, č. objednávateľa RD 7-1078/2018 až 2022 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, obklady a dlažby, apartmány, maľovanie izieb, chodieb na internátoch Hliny V.
340 799,99 € RISS Plus, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. Január 2013
Predaj: horúcovod = rekt.
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Doplnená
516 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Žilinská teplárenská, a.s.
26. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy objednávateľa: 7-01/2023
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy objednávateľa: 7-01/2023
Doplnená
368 781,24 € DOSA Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Doplnená
329 215,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2022
ZMLUVA O DIELO č. 7-572/2022 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli ŽU v Žiline
ZMLUVA O DIELO č. 7-572/2022
Doplnená
361 687,36 € STAVTYP s.r.o.. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0488
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0488
325 007,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: Z SKCZ304011Y280 = SjF
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: Z SKCZ304011Y280
321 334,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Žilinská univerzita v Žiline
16. August 2011
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011C
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011C = OVO
Doplnená
319 194,00 € TEMPEST a.s. Žilinská univerzita v Žiline
16. August 2011
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011B
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011B = OVO
Doplnená
317 452,80 € DATALAN a.s. Žilinská univerzita v Žiline
16. August 2011
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011A
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/014/2011A = OVO
Doplnená
316 681,08 € Gratex International, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
27. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy OPĽZ/17/2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy OPĽZ/17/2021
Doplnená
315 754,57 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Žilinská univerzita v Žiline
19. Júl 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI = R/2/2013
315 190,00 € Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
23. Jún 2020
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa 7-1078/2018 až 2020, č. zmluvy zhotoviteľa 103/2020 = OPaRP
Čiastková zmluva, č. zmluvy objednávateľa 7-1078/2018 až 2020, č. zmluvy zhotoviteľa 103/2020
313 200,00 € MIPE Invest, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2011
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva = EF
301 720,78 € versity, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
7. Január 2019
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041 = OI
ZMLUVA O DIELO č. zmluvy objednávateľa: 7-638/2018, č. zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041
Doplnená
342 299,11 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline