Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2017
ZMLUVA O DIELO, "Zníženie energetickej náročnosti budovy FBI, blok B Žilinskej univerzity v Žiline"
ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy objednávateľa: OR-002/2017, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2016/09/058
Doplnená
301 252,13 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Február 2012
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/-082/2011 = OVO 2
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/-082/2011 - 2
297 017,40 € Milan Lonc - LOMI Žilinská univerzita v Žiline
25. Máj 2022
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb, číslo zmluvy objednávateľa: OR-01/2022, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline - Átrium BA - BC
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb, číslo zmluvy objednávateľa: OR-01/2022, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline - Átrium BA - BC
Doplnená
307 784,22 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Doplnená
291 018,00 € Fatra TIP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
3. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 7/119/2018 = OVO
Zmluva o dielo č. 7/119/2018
290 000,00 € MALAXIS, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERAZMUS+, č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000027903
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERAZMUS+, č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000027903
283 228,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
18. Jún 2013
Nákup zariadenia a jeho inštalácie = FPEDaS
Kúpna zmluva č. TS12/0697PM/2012
Doplnená
277 896,00 € Techniserv, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. September 2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/9/032
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 2019/9/032
Doplnená
274 643,38 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. Január 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: SENCOZA -17- 0629/2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho: SENCOZA -17- 0629/2022
272 322,24 € ECM Systems, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. Február 2012
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 = SZ
Rámcová dohoda č.kupujúceho 7-1 07/201 (C)
Doplnená
271 330,62 € INMEDIA, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18. Január 2016
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO = UVP/13/1/2016
Doplnená
270 851,67 € Complete Solutions, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. Marec 2022
Partnership Agreement for the project -Better Employability for Everyone with APEX, Grant Agreement No-2021-1-SI01-KA220-HED-000032218
Partnership Agreement for the project -Better Employability for Everyone with APEX, Grant Agreement No-2021-1-SI01-KA220-HED-000032218, FRI č. 21/2022
268 362,00 € UNIVERZITA V MARIBORU Žilinská univerzita v Žiline
19. Marec 2015
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-405-2014 = LVVC
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-405-2014
267 200,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Október 2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
Doplnená
264 949,00 € INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
8. Jún 2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-060-2016
RÁMCOVÁ DOHODA č. kupujúceho 7-060-2016
263 040,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z SKCZ304011C894 = SjF
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z SKCZ304011C894
261 632,04 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
11. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z SKCZ304011D102 = SjF
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z SKCZ304011D102
261 564,98 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Žilinská univerzita v Žiline
10. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 7-93/2019 = OVO
Zmluva o dielo č. 7-93/2019
261 000,00 € LISTERA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22. August 2022
Zmluva o dielo č. 49/2022/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 49/2022/FPEDAS
260 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Lumaco Innovations AG
10. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 7-590/2023
ZMLUVA O DIELO č. 7-590/2023
Doplnená
271 322,63 € FEROSTA a spol., s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline