Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2015
DOD/04 – 2015//061/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 27120130555
DOD/04 – 2015//061/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Čierny Balog Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26. Jún 2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20170822001D03
0,00 € Depaul Slovensko, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. Máj 2019
Zmluva o spolupráci
N20190527001
0,00 € FEMINA Domov sociálnych služieb Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U14901
Doplnená
0,00 € Financconsulting, s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. September 2020
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U22601D02
0,00 € KAZAK s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. Máj 2016
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160119003D01
0,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8. Jún 2018
Dohoda o ukončení používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
H20160201013D01
0,00 € Kulíková Marta PhDr. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. August 2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20190610003 v rámci projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
N20190610003D01
0,00 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. Marec 2015
DODATOK č. DOD/01–2015//103/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci
DOD/01–2015//103/2012-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
9. Marec 2015
DODATOK č. DOD/01–2015//140/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obci
DOD/01–2015//140/2012-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Revúca Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
10. Júl 2017
DODATOK č. N20160128018D02 k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I
N20160128018D02
0,00 € Mesto Trnava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312031T839
Dodatok č.2
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. Jún 2020
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041U53201D01
0,00 € Obec Bystré Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. Jún 2017
DODATOK č. N20160127018D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I
N20160127018D01
0,00 € Obec Kendice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. December 2019
DODATOK č. 312041R641 D01K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
312041R641 D01
0,00 € Obec Radvaň nad Dunajom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Jún 2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160502001D01
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce, Občianske združenie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. Apríl 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031W75901
0,00 € PROTRON s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. Október 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
297/2014-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € : Obec Gemerský Jablonec Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
30. September 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
260/2014-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € : Obec Skerešovo Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
7. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20190603001D02
0,00 € " V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky