Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2010/240/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 57/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 20.8.2010
DOD/01-2010/240/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Obec Mýtne Ludany MPSVR SR
28. Február 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//124/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130282 zo dňa 26.02.2010
DOD/01 – 2011//124/2010-IZ-4.0/V
0,00 € MVO Ľudia a voda MPSVR SR
1. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. 27120130281 zo dňa 19.02.2010
DOD/02-2011//095/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie „Dobrá cesta“ MPSVR SR
2. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 111/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 04.10.2010
DOD/01-2011/316/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Ladomirová MPSVR SR
4. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 67/OP ZaSI-FSR-2009/2.2/04 zo dňa 17.06.2010
DOD/02-2011//186/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Nadácia Alexandra Eckerdta MPSVR SR
4. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2010/285/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 120/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 30.9.2010
DOD/01-2010/285/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Obec Belina MPSVR SR
4. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 25/OP ZaSI-FSR-2008/2.1./01 zo dňa 24.02.2010
DOD/01 – 2011//065/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Benkovce MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č.DOD/01-2011/226/2010-IZ-5.0/V
DOD/01-2011/226/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Raslavice MPSVR SR
9. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 95/OPZaSI-FSR-2009/2.2/02, zo dňa 23.02.2010
DOD/01 – 2011//098/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Kolačkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//093/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230026 zo dňa 26.02.2010
DOD/01-2011//093/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//110/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230038 zo dňa 25.02.2010
DOD/01-2011//110/2010-IZ-4.0/V
0,00 € UNI KREDIT, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//119/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230049 zo dňa 25.02.2010
DOD/01-2011//119/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Centrum vzdelávania neziskových organizácií Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Marec 2011
Dodatok č. DOD/04-2010/009-IZ-5.0/V k zmluve o poskytnutí finančného príspevku k projektu č. 14/OP ZaSI-FSR-LPSI -2009/2.1/01 zo dňa 21.01.2010
DOD/04-2010/009-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo Spiša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Marec 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011/318/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 17/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 28.9.2010
DOD/02 – 2011/318/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Žehra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//105/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230052 zo dňa 22.02.2010
DOD/02-2011//105/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Život je šanca, občianske združenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/257/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 17/OP ZaSI-FSR-2009/2.1/09 zo dňa 28.9.2010
DOD/01 – 2011/257/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/263/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Spišské Podhradie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/254/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Slavošovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01-2011/210/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Šamudovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Marec 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//070/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230018 zo dňa 12.02.2010
DOD/01-2011//070/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Expletus, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR