Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
027/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Benkovce Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
037/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Ražňany Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
038/2012/IZ-5./V
Doplnená
0,00 € Obec Prosačov Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
046/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Fond sociálneho rozvoja
29. Február 2012
Zmluva o spoupráci
036/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Bystrany Fond sociálneho rozvoja
2. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
039/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Rožkovany Fond sociálneho rozvoja
22. Február 2013
Zmluva o spolupráci
040/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Vrbov Fond sociálneho rozvoja
2. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
044/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto kežmarok Fond sociálneho rozvoja
9. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
043/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Gerlachov Fond sociálneho rozvoja
30. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
057/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Holumnica Fond sociálneho rozvoja
30. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
059/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Rovné Fond sociálneho rozvoja
30. Marec 2012
Zmluva o spolupráci
060/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Humenné Fond sociálneho rozvoja
12. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
058/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mestská časť Košice - Džungľa Fond sociálneho rozvoja
19. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
074/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Šimonovce Fond sociálneho rozvoja
19. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
076/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Malá Domaša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
075/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Lovinobaňa Fond sociálneho rozvoja
26. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
071/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Detva Fond sociálneho rozvoja
26. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
073/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Divín Fond sociálneho rozvoja
27. Apríl 2012
DODATOK č. DOD/02 – 2012/160/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120130287 zo dňa 28.06.2010.
DOD/02 – 2012/160/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
072/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Poltár Fond sociálneho rozvoja