Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2012
Zmluva o spolupráci
185/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Zvolen Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
181/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Hodejov Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
178/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Prakovce Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
179/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Krompachy Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
182/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Michalovce Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
180/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Fond sociálneho rozvoja
13. August 2012
Zmluva o spolupráci
188/2012-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Varhaňovce Fond sociálneho rozvoja
15. August 2012
Zmluva o spolupráci
190/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Dravce Fond sociálneho rozvoja
15. August 2012
Zmluva o spolupráci
189/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Kozárovce Fond sociálneho rozvoja
16. August 2012
Dodatok č. DOD/02-2012/256/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o NFP k projektu s kódom ITMS 27120130353
DOD/02-2012/256/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Dvory nad Žitavou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. August 2012
Dodatok č. DOD/01-2012/296/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o NFP k projektu s kódom ITMS 27120130396
DOD/01-2012/296/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie Jazmín, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. August 2012
Zmluva o poskytnutí NFP
195/2012-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € nadácia škola dokorán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. August 2012
Zmluva o spolupráci
192/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sveržov Fond sociálneho rozvoja
20. August 2012
Zmluva o spolupráci
193/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Letanovce Fond sociálneho rozvoja
20. August 2012
Zmluva o spolupráci
191/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Šalov Fond sociálneho rozvoja
28. August 2012
Zmluva o spolupráci
198/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Kurima Fond sociálneho rozvoja
28. August 2012
Zmluva o spolupráci
197/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Dvory Fond sociálneho rozvoja
11. September 2012
Zmluva o spolupráci
209/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Švedlár Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
215/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Raslavice Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
210/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Strážske Fond sociálneho rozvoja