Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
205/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Ľubotín Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
204/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Žehra Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
213/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Čierny Balog Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
199/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Čirč Fond sociálneho rozvoja
13. September 2012
Zmluva o spolupráci
206/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € OBEC BZENOV Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
203/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Dolný Kubín Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
212/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Bežovce Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
208/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Toporec Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
202/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Čelovce Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
214/202-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Veľká nad Ipľom Fond sociálneho rozvoja
18. September 2012
Zmluva o spolupráci
200/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Poprad Fond sociálneho rozvoja
19. September 2012
Zmluva o spolupráci
211/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Sobrance Fond sociálneho rozvoja
19. September 2012
Zmluva o spolupráci
201/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Hnúšťa Fond sociálneho rozvoja
20. September 2012
Zmluva o spolupráci
207/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Svidník Fond sociálneho rozvoja
27. September 2012
Zmluva o spolupráci
216/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Kyjov Fond sociálneho rozvoja
27. September 2012
Zmluva o spolupráci
218/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Kružlová Fond sociálneho rozvoja
27. September 2012
DODATOK č. DOD/01 – 2012/265/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130365 zo dňa 30.08.2010
DOD/01 – 2012/265/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Prakovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2012
DODATOK č. DOD/01 – 2012/338/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130423 zo dňa 29.10.2010
DOD/01 – 2012/338/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Vojčice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. September 2012
Zmluva o spolupráci
217/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Fond sociálneho rozvoja
28. September 2012
Zmluva o spolupráci
219/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Stará Kremnička Fond sociálneho rozvoja