Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011/095/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie "Dobrá cesta" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011/096/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie "Dobrá cesta" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
DOD/02-2011/133/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčín Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
DOD/02-2011//002/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Európske centrum výchovy a vzdelávania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Apríl 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2010//006 – IZ – 5.0/V
153/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie v Dunajskej Strede Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//069/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230015 zo dňa 16.02.2010
DOD/02-2011//069/2010-IZ-4.0/V
0,00 € EuroEduca, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02-2010//117/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120330008 zo dňa 24.02.2010
DOD/02-2010//117/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Dianovum, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
DOD/01-2011/297/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Švedlár Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Máj 2011
DODATOK č. DOD/03-2011//165/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130290 zo dňa 03.06.2010
DOD/03-2011//165/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DOD/02-2011//280/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie REDITUS - NÁVRAT Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Máj 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//172/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230087 zo dňa 25.06.2010
DOD/01-2011//172/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Skerešovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//176/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230093 zo dňa 10.06.2010
DOD/02 – 2011//176/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Vzdelávacia a rozvojová agentúra Eduka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Máj 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//177/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230090 zo dňa 23.06.2010
DOD/01 – 2011//177/2010-IZ-4.0/V
0,00 € PRO KOMUNITA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//178/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230086 zo dňa 21.06.2010
DOD/02 – 2011//178/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Inštitút sociálneho rozvoja Adustum Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//181/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230095 zo dňa 10.06.2010
DOD/02 – 2011//181/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Východoslovenské združenie pre osvetu a rozvoj regiónu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Máj 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//114/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230050 zo dňa 25.02.2010
DOD/01-2011//114/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Varhaňovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Máj 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//050/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130268 zo dňa 09.02.2010
DOD/02-2011//050/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Diakovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Máj 2011
Dodatok č. DOD/03-2011//015/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku k projektu č. 27120230034 zo dňa 11.02.2010
DOD/03-2011//015/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Hlinné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Máj 2011
Dodatok č. DOD/02-2011//014/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230033 zo dňa 11.02.2010
DOD/02-2011//014/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Raslavice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Máj 2011
DOD/03 – 2010//025 - IZ- 5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130237 zo dňa 25.01.2010
DOD/03 – 2010//025 - IZ- 5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné - Snina Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR