Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/019/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130235 zo dňa 19.1.2010
DOD/03 – 2011/019/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. September 2011
DODATOK č. DOD/03-2011//072/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230024 zo dňa 17.02.2010
DOD/03-2011//072/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. September 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o NFP
DOD/05-2011/095/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie "Dobrá cesta" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. September 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011//033/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130245 zo dňa 21.1.2010
DOD/04 – 2011//033/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. September 2011
DODATOK č. DOD/05 – 2011//009/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130236 zo dňa 21.1.2010
DOD/05 – 2011//009/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo Spiša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011/165/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27130230007 zo dňa 24.06.2010
165/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy a Akadémie vzdelávania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. Október 2011
Dodatok č. DOD/02-2011/322/2010-IZ-5.0/V
DOD/02-2011/322/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Hrabské Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Október 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o NFP
DOD/05-2011/165/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11. Október 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011//073/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120230025 zo dňa 16.02.2010
DOD/03 – 2011//073/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Tešedíkovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Október 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011//056/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130269 zo dňa 11.02.2010
DOD/04 – 2011//056/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Október 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//241/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130 302 zo dňa 18.08.2010
DOD/02 – 2011//241/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Komjatice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Október 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//098/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230046 zo dňa 23.02.2010
DOD/02-2011//098/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Kolačkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Október 2011
DODATOK č. DOD/05 – 2011//066/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130280 zo dňa 17.02.2010
DOD/05-2011//066/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie DUVIA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Október 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011/108/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130255 zo dňa 25.1.2010
DOD/03 – 2011/108/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie Stredného Gemera Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. Október 2011
Dodatok č. DOD/01-2011/311/2010-IZ-5.0/V
DOD/01-2011/311/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. Október 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/091/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130258 zo dňa 27.01.2010
DOD/03 – 2011/091/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Vranov nad Topľou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. Október 2011
Dodatok č.DOD/03-2011//093/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí NFP č. 093/2010-IZ-4.0/V
DOD/03 – 2011//093/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
095/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
096/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
097/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja