Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
098/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
099/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
100/2011-HZ-2.0/D
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
101/2011-HZ-2.0/D
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
30. Október 2011
Zmluva o pripojení
102/2011-HZ-2.0/D
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fond sociálneho rozvoja
9. November 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011/288/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. DP 18/OP ZaSIFSR- 2009/2.1/09 zo dňa 16. 09. 2010
DOD/01-2011/288/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Chminianske Jakubovany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. November 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/165/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27130230007 zo dňa 24.06.2010
DOD/03 – 2011/165/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. November 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
047/2011-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Nitra nad Ipľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. November 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011/032/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130248 zo dňa 25.1.2010
DOD/04 – 2011/032/2010-IZ-5.0/V
0,00 € LOKI, LPSI okresov Nové Zámky – Komárno - Šaľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. November 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011/006/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130247 zo dňa 20.01.2010
DOD/04 – 2011/006/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Orava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. November 2011
DOD/04 – 2011/023/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130256 zo dňa 26.01.2010
DOD/04 – 2011/023/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. November 2011
DODATOK č. DOD/05 – 2011/042/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130257 zo dňa 29.1.2010
DOD/05 – 2011/042/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Občianske združenie Partnerstvo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. November 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/031/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130234 zo dňa 26.1.2010
DOD/03 – 2011/031/2010-IZ-5.0/V
0,00 € PSI okresu Piešťany a Hlohovec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. November 2011
DODATOK č. DOD/02-2011//112/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120230051 zo dňa 25.02.2010
DOD/02-2011//112/2010-IZ-4.0/V
0,00 € REIS Prešov, nezisková organizácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. November 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//231/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130 312 zo dňa 27.08.2010
DOD/02 – 2011//231/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Kyjov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. December 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011/043/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130260 zo dňa 22.01.2010
DOD/04 – 2011/043/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Brezno Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. December 2011
DODATOK č. DOD/04 – 2011/040/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130243 zo dňa 25.01.2010
DOD/04 – 2011/040/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo Gemera - Malohontu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/127/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130251 zo dňa 25.01.2010
DOD/03 – 2011/127/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Zlaté Moravce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. December 2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu č. DP 170/OP ZaSI-FSR-2009/2.1./09 zo dňa 06.09.2010
DOD/02 – 2011//282/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Červenica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. December 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011/126/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu  s kódom ITMS č. 27120130254 zo dňa 16.02.2010
DOD/03 – 2011/126/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Nitra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR