Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
DOD/01–2011//102/2010-IZ-4.0/V
0,00 € DiDa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. December 2011
DOD/03 – 2011/007/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom 27120130240 zo dňa 25.01.2010
DOD/03 – 2011/007/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie – región Dunajská Streda Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Január 2012
Dodatok č.2 k zmluve o NFP
DOD/02-2010/279/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Január 2012
DODATOK č. DOD/03-2011//072/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120230024 zo dňa 17.02.2010
DOD/04-2011//072/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Január 2012
DODATOK č. DOD/02 – 2011/182/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130288 zo dňa 21.06.2010
DOD/02 – 2011/182/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Regionálne združenie partnerstiev sociálnej Inklúzie - Cesta n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Január 2012
Dodatok č.DOD/03-2011//186/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí NFP č. 186/2010-IZ-4.0/V
DOD/03-2011//186/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Nadácia Alexandra Eckerdta Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20. Január 2012
DOD/01 - 201//074/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o NFP
DOD/01 – 2011//074/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mesto Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Január 2012
Zmluva o spolupráci
002/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Slovenské Nové Mesto Fond sociálneho rozvoja
30. Január 2012
Zmluva o spolupráci
004/2012-IZ-.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Gortva Fond sociálneho rozvoja
30. Január 2012
Zmluva o spolupráci
003/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Kendice Fond sociálneho rozvoja
30. Január 2012
Zmluva o spolupráci
005/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Kuzmice Fond sociálneho rozvoja
10. Február 2012
DOD/03-2012//315/2010-IZ.5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130404 zo dňa 29.09.2010
DOD/03-2012//315/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Mesto Veľký Šariš Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Február 2012
Zmluva o spolupráci
015/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Kecerovce Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2012
Zmluva o spolupráci
019/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Drienov Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2012
Zmluva o spolupráci
010/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Svinia Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2012
Zmluva o spolupráci
017/2012-IZ-5.0/V
0,00 € Obec Holumnica Fond sociálneho rozvoja
15. Február 2012
Zmluva o spolupráci
018/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Fond sociálneho rozvoja
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
009/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto TISOVEC Fond sociálneho rozvoja
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
016/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Jánovce Fond sociálneho rozvoja
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
021/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Dobšiná Fond sociálneho rozvoja