Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
012/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Ozdín Fond sociálneho rozvoja
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
020/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Lok Fond sociálneho rozvoja
21. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP
DOD/01-2012/264/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
014/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Skrabské Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
025/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Veľký Blh Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
026/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Pukanec Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
022/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Hermanovce Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
032/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Hontianske Moravce Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
033/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Klenovec Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
034/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Veľká Lomnica Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
013/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Uhorské Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
023/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Rudňany Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
024/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Trebišov Fond sociálneho rozvoja
24. Február 2012
Zmluva o spolupráci
042/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Mesto Nitra Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
028/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Dlhé Stráže Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
035/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Liptovská Teplička Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
041/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Spišský Štiavnik Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
045/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Zlaté Klasy Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
DODATOK č. DOD/01 – 2012//273/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120130 354 zo dňa 31.08.2010
DOD/01 - 2012//273/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Sečovce Fond sociálneho rozvoja
28. Február 2012
Zmluva o spolupráci
011/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € OBEC DOĽANY Fond sociálneho rozvoja