Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2013
Kúpna zmluva č.2878/2013/LSR
CRZč.2878/2013/LSR
34 548,00 € AUTONOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. Jún 2012
Kúpna zmluva č.1/2012
CRZč.4616/2012/LSR
34 530,70 € AUTONOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
16. December 2013
Rámcová kúpna zmluva č.: 13/2013/510
CRZč.9232/2013/LSR
34 078,96 € Chránená dielňa ALFA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23. November 2011
Zmluva o dielo
CRZč.8207/2011/LSR
32 998,80 € D&D STUDIO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. December 2012
Kúpna zmluva 44/2012
CRZč.10782/2012/LSR
32 786,40 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
3. August 2011
Zmluva o dielo č.FS-2011-05-Z01
CRZč.6090/2011/LSR
Doplnená
35 225,29 € FITTICH SLOVAKIA a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Marec 2013
Zámenná zmluva
CRZč.945/2013/LSR
32 170,92 € DAX Bratislava, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. December 2019
Kúpna zmluva
CRZč.5718/2019/LSR
32 100,00 € Jakub Vojtko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13. Február 2012
Kúpna zmluva a zriadenie predkupného práva
CRZč.1310/2012/LSR
31 450,00 € Ing.Tatiana Ježová LESY Slovenskej republiky, š. p.
12. September 2011
Nájomná zmluva
CRZč.6683/2011/LSR
31 000,00 € Holcim Slovensko a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.3/2011k Rámcovej kúpnej zmluve č.1/LSR/2008
CRZč.6194/2011/LSR
30 757,00 € SLOVLADA, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Apríl 2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/301/18/06/01
CRZ č. 3026/2018/LSR
30 523,24 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Číž - LESOP
20. Máj 2011
Nájomná zmluva
CRZč.4301/2011LSR
30 020,00 € WEXIM TRUCK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. August 2011
Dohoda č.02/2011/12 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.6132/2011/LSR
30 000,00 € Obec Kráľová Lehota LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. August 2011
Dohoda č.01/2011/07 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.6040/2011/LSR
30 000,00 € Obec Kočovce LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Október 2011
Dohoda č.01/2011/11 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZč.7647/2011/LSR
30 000,00 € Obec Sihelné LESY Slovenskej republiky, š. p.
10. Júl 2012
Dohoda č.01/2012/10 o poskytnutí príspevku z mimoridneho fondu LSR š.p.
CRZč.5517/2012/LSR
30 000,00 € Obec Dunajov LESY Slovenskej republiky, š. p.
6. Júl 2015
DOHODA č. 03/2015/12 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4196/2015/LSR
30 000,00 € Obec Vyšná Boca LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Júl 2015
DOHODA č. 01/2015/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.4341/2015/LSR
30 000,00 € Obec Hrabičov LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Júl 2015
DOHODA č. 02/2015/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4342/2015/LSR
30 000,00 € Obec Ladomerská Vieska LESY Slovenskej republiky, š. p.