Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2011
Zmluva o dodaní služieb č.48/2011-221
CRZč.1717/2011/LSR
0,00 € Jozef Debnár LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,OZ Kriváň
25. Február 2011
Dohoda o ukončení nájmu
CRZč.1777/2011/LSR
0,00 € Ján Tribula LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
25. Február 2011
Dohoda o ukončení nájmu
CRZč.1778/2011/LSR
0,00 € Anna Žiaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
25. Február 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1779/2011/LSR
0,00 € CENTAURA SBS, spol. s.r.o., Žilina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
25. Február 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1781/2011/LSR
0,00 € Poľovnícka spoločnosť BIELA SKALA PIEŠŤANY LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
25. Február 2011
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 9/2011/p
CRZ 1763/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica DYAS Slovakia, s.r.o.
25. Február 2011
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2011/s
CRZ 1764/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ján Rosík
28. Február 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1817/2011/LSR
0,00 € Július Stanko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
28. Február 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1768/2011/LSR
0,00 € LESY Slovesnkej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ladislav Lelák ATIS, Prešov
28. Február 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1769/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ing.Ľubomír Timko - SIGEP, Košice
28. Február 2011
Zmluva č.2011-OLH/99/000047
CRZč.1611/2011/LSR
0,00 € Štefan a Peter Karumník, Ing.Igor Pankuch,Jozef Hajduch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
3. Marec 2011
Zmluva č.6428/2010/160 o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
CRZč.1870/2011/LSR
Doplnená
6 005,68 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica Ing.František Senderák a manželka Silvia Senderáková
4. Marec 2011
Zmluva č.6436/2010/160 o prevode vlastníctva bytu
CRZč.1874/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ondrej Uhriňák a manželka Darina
7. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1980/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Adamant s.r.o., Námestie slobody 12,066 01 Humenné
7. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1979/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Zdenko Mako
7. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1981/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ján Terkanič, Matiaška 40, 094 31
7. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.1984/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ing.Anton Priščák-JAMF, Prešov
8. Marec 2011
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.8629/2009/160
CRZč.1998/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ján Bercík
8. Marec 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
CRZč.2101/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Katarína Kudláková-KK-CENTRUM
9. Marec 2011
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.j.11399/2009
CRZč.1982/2011/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica SI REAL, s.r.o.