Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Kúpna zmluva
6353/2023/LSR
27 900,00 € Lindax s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
17. Júl 2017
Zmluva o dielo č. 4975/2017/LSR
CRZ č. 4975/2017/KSR
27 750,00 € Ivan Grežďo - GREVAN LESY Slovenskej republiky, š. p., OZ Prievidza
23. November 2015
DOHODA č.(06/2015/10) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.6626/2015/LSR
27 000,00 € Obec Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. Jún 2016
DOHODA č.(.01/2016/13) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.3960/2016/LSR
25 600,00 € Obec Valkovňa LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Máj 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
CRZč.4169/2011/LSR
25 397,99 € Vodohospodárska výstavba, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, š. p.
8. December 2022
DOHODA č.7/2022/01 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.5773/2022/LSR
25 348,21 € Obec Kľačno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. September 2011
Obchodná zmluva č.2011/99/000988
CRZč.6263/2011/LSR
25 000,00 € Roland Koller SAFARIS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
17. Apríl 2012
Dohoda č.02/2012/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p.
CRZ č.3463/2012/LSR
25 000,00 € Mesto Žiar nad Hronom LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. December 2014
DOHODA č. 01/2014/25 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p. B.Bystrica
CRZč.8042/2014/LSR
25 000,00 € Obec Veľkrop LESY Slovenskej republiky, š. p.
21. Jún 2017
DOHODA č.(03/2017/26)
CRZč.4392/2017/LSR
25 000,00 € Obec Ruský Hrabovec LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. Júl 2019
DOHODA č. 01/2019/11 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR,š.p.
CRZč.3919/2019/LSR
25 000,00 € Obec Lomná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18. Jún 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
CRZč.4687//2012/LSR
24 756,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. August 2017
DOHODA č. 08/2017/16
CRZč.5692/2017/LSR
24 545,00 € Obec Kremnické Bane LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
7. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z Fondu rozvoja LSR š.p. B. B. č. 99012014/F
CRZč.2221/2014/LSR
24 500,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
7. Júl 2011
Dohoda o urovnaní č.2011/99/000653
CRZč.4994/2011/LSR
24 499,50 € Ing.Svätopluk Vašečka FOREST-TECH LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Február 2013
Kúpna zmluva a zriadenie predkupného práva
CRZč.1280/2013/LSR
Doplnená
24 420,00 € Rudolf Ďuriga, Oľga Ďurigová LESY Slovenskej republiky, š. p.
10. September 2019
DOHODA č. (01/2019/08) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4485/2019/LSR
24 197,00 € Obec Lysá pod Makytou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14. Máj 2012
Zmluva o dielo
CRZč.4125/2012/LSR
24 000,00 € Anima Production spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
27. Február 2013
Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z Fondu rozvoja LSR š.p. Banská Bystrica č. 99012013/F
CRZč.1164/2013/LSR
24 000,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
23. September 2013
Rámcová dohoda č.8/2013
CRZč.6647/2013/LSR
23 988,00 € PP&P Co., s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.