Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2011
Kúpna zmluva č.14/19/11
CRZč.5572/2011/LSR
Doplnená
509 697,60 € ASV AGRONOVA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
28. Október 2019
Kúpna zmluva
CRZč.4886/2019/LSR
439 784,00 € MITRE SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
12. Júl 2013
Zmluva o dielo č.01/13/99/2013
CRZč.5446/2013/LSR
429 360,00 € EUROVIA SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. Marec 2012
Zámenná zmluva
CRZč.1866/2012/LSR
407 845,24 € Ing.Jaroslav Jevčák, Ing.Ľudmila Jevčáková LESY Slovenskej republiky, š. p.
28. August 2013
Zmluva o dielo č.11/08/99/2013
CRZč.6123/2013/LSR
Doplnená
401 988,00 € FKL a brat spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Október 2011
Zmluva o otvorení dokumentárneho akreditívu č.26/LC/2011
CRZč.7465/2011/LSR
387 340,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. August 2011
Zmluva o dielo
CRZč.6271/2011/LSR
377 046,67 € STRABAG s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. Marec 2020
Rámcová dohoda na pneumatiky na osobné motorové vozidlá a iné a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík
CRZč.1121/2020/LSR
Doplnená
373 000,36 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22. November 2012
Kúpna zmluva č.8884/2012/LSR
CRZč.8884/2012/LSR
369 000,00 € SL SLOVAKIA, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
8. Október 2012
Zmluva o dielo č.13/15/99/2012
CRZč.13/15/99/2012
368 525,41 € EUROVIA SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. Júl 2013
Zmluva o dielo č.08/18/99/2013
CRZč.5579/2013/LSR
363 724,44 € Aquacom, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
27. Máj 2011
Kúpna zmluva č.6/05/2011
CRZč.4305/2011/LSR
Doplnená
466 440,00 € CHIRANTA T.Náradie, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
7. Apríl 2011
Kupní smlouva č.102/LSR/2011
CRZč.2388/2011/LSR
352 948,00 € BALJER-ZEMBROD, GmbH LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Marec 2011
Kupní smlouva č.101/LSR/2011
CRZč.2263/2011/LSR
344 977,00 € BALJER-ZEMBROD, GmbH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
10. August 2011
Zmluva o dielo č.27/99/13/2011
CRZč.6191/2011/LSR
339 751,84 € ROLTA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
20. August 2012
Zmluva o dielo č.10/07/99/2012
CRzč.6518/2012/LSR
Doplnená
356 234,40 € Via-kom,s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. December 2019
ZMLUVA O DIELO č. 4655/2019/LSR
CRZč.4655/2019/LSR
331 725,79 € EUROVIA SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. Apríl 2013
Kúpna zmluva č.3459/2013/LSR
CRZč.3459/2013/LSR
Doplnená
326 224,80 € CESTNÉ A STAVEBNÉ MECHANIZMY TISOVEC a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. August 2012
Kupní smlouva č.5/2012/VS
CRZč.6647/2012/LSR
321 632,00 € Mendelova univerzita v Brně LESY Slovenskej republiky, š. p.
24. August 2012
Zmluva o dielo č.11/21/99/2012
CRZč.6702/2012/LSR
Doplnená
320 400,00 € KP building, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.