Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
CRZč.2315/2012LSR
109 512,00 € Microsoft Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23. Apríl 2012
Popis služieb podpory Microsoft Premier Support
CRZč.3706/2012/LSR
109 512,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
29. Júl 2011
Čiastková zmluva č.28
CRZč.6002/2011/LSR
106 729,20 € Siemens IT Solutions and Services s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
20. August 2012
Kupní smlouva č.6313/2012/LSR
CRZč.6313/2012/LSR
105 600,00 € Plantax, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
29. Marec 2012
Kúpna zmluva
CRZč.2567/2012/LSR
Doplnená
105 150,00 € Mária Repaská LESY Slovenskej republiky, š. p.
4. August 2011
Zmluva o dielo č.14/99/22/2011
CRZč.6077/2011/LSR
Doplnená
104 710,82 € M2 TRANSPORT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
22. November 2012
Kúpna zmluva č.8920/2012/LSR
CRZč.8920/LSR/2012
98 640,00 € ZLT auto a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Marec 2013
Zámenná zmluva
CRZč.9117/2012/LSR
98 117,11 € THONET s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
4. Máj 2011
Dodatok č.1/2011 k zmluve o dielo č.3/99/11/2010
CRZč.3982/2011/LSR
97 576,72 € Ing.František Hrubjak - STASMONT LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.:STPCMK600511049
CRZč.6226/2011/LSR
97 429,73 € Phoenix Zeppelin, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.:STPCMK600511048
CRZč.6227/2011/LSR
97 429,73 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.:STPCMK600511043 OZ Sobrance
CRZč.6181/2011/LSR
96 161,90 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.:STPCMK600511042 OZ Vranov nad Topľou
CRZč.6182/2011/LSR
96 161,90 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.:STPCMK600511041 OZ Žilina
CRZč.6183/2011/LSR
95 872,44 € Phoenix Zeppelin spol, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
15. August 2011
Čiastková kúpna zmluva č.: STPCMK600511040 OZ Smolenice
CRZč.6142/2011/LSR
93 910,63 € Phoenic Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. December 2019
Kúpna zmluva
CRZč.5963/2019/LSR
93 000,00 € MASLEN s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. August 2011
Zmluva o dielo č.20/99/11/2011
CRZč.6078/2011/LSR
Doplnená
102 700,26 € František Kudiak - STASMO LESY Slovenskej republiky, š. p.
12. Júl 2011
Zmluva o dielo č.16/99/2011
CRZč.5544/2011/LSR
Doplnená
126 586,88 € ENVIS Žilina, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Apríl 2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/302/18/06/04
CRZ č. 3036/2018/LSR
87 906,36 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LESPROGRES s.r.o.
19. December 2011
Čiastková kúpna zmluva č.STPCMK600511071 OZ Palárikovo
CR Zč.8660/2011/LSR
85 895,21 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.