Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2011
Čiastková kúpna zmluva č.STPCMK600511070 OZ L.Hrádok
CRZč.8661/2011/LSR
85 895,21 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. December 2011
Čiastková kúpna zmluva č.STPCMK600511069 OZ Šaštín
CRZč.8659/2011/LSR
85 895,21 € Phoenix Zeppelin, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
18. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.1/99/2011
CRZč.3561/2011/LSR
Doplnená
105 787,29 € RECON s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
17. Október 2019
Zmluva o dodávke plynu
CRZč.5119/2019/LSR
85 317,76 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. Október 2019
ZMLUVA O DIELO
CRZč.5137/2019/LSR
Doplnená
84 507,94 € StabilTECH, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.2/99/18/2011
CRZč.3557/2011/LSR
Doplnená
89 478,34 € VAPOS ORAVA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
19. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.3/99/18/2011
CRZč.3621/2011/LSR
Doplnená
112 320,22 € LENA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. Október 2012
Zmluva o dielo č.7982/2012/LSR
CRZč.7982/2012/LSR
76 094,40 € Foresta SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Apríl 2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/302/18/06/01
CRZ č. 3027/2018/LSR
74 251,85 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik MD-FOREST s.r.o.
3. Január 2013
Kúpna zmluva č.10667/2012/LSR
CRZč.10667/2012/LSR
73 980,00 € ZLT auto a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
26. Jún 2013
Zámenná zmluva
CRZč.1719/2013/LSR
71 886,69 € Miloš Krajčík LESY Slovenskej republiky, š. p.
25. Júl 2011
Zmluva o dielo č.15/99/18/2011
CRZč.5850/2011/LSR
Doplnená
113 499,37 € Lesostav Stred Zvolen s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
13. Marec 2012
Zmluva č.6/2012
CRZč.2045/2012/LSR
71 200,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, š. p.
6. Júl 2011
Zmluva o dielo
CRZč.4881/2011/LSR
70 800,00 € DATALAN, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Apríl 2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/301/18/06/02
CRZ č. 3028/2018/LSR
69 007,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik PS-MOS, s.r.o.
6. Apríl 2020
KÚPNA ZMLUVA č. 1505/2020/LSR
CRZč.1505/2020/LSR
69 000,00 € Xepap, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
11. Október 2013
Kúpna zmluva č.6741/2013/LSR
CRZč.6741/2013/LSR
66 648,00 € AUTOSTOP RP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
9. Apríl 2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/302/18/06/02
CRZ č. 3030/2018/LSR
65 051,26 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LESO-PLANT s.r.o.
18. December 2012
Dohoda č.1 o náhrade nákladov na demontáž, odvoz a montáž hnuteľného majetku
CRZč.11248/2012/LSR
65 005,56 € SR-Slovenská správa ciest LESY Slovenskej republiky, š. p.
7. Apríl 2020
ZMLUVA O DIELO č.1366/2020/LSR
CRZč.1366/2020/LSR
64 990,00 € EnergyTech, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik