Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2014
Smlouva o poskytování služeb systémové podpory
Smlouva o poskytování služeb systémové podpory
0,00 € ADVENT, spol. s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 671090
0,00 € SVETLO n.o. Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 670644
0,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 672520
0,00 € Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11 Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 671190
0,00 € SVB Špačinská 632 Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 671180
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Domová správa Trnava, s.r.o.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 671100
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SPŠ Dopravná
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 670820
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola polytechnická
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 670188
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. AUTOCOMODEX Trnava, s.r.o.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 670142
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Tomareal, s.r.o.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 670126
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. TATRACHEMA, výrobne družstvo Trnava
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 640530
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola
29. Január 2014
Zmluva o dodoávke a odbere tepla
ZDOT č. 640019
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SVB Hajdóczyho 5835
29. Január 2014
Kolektívna zmluva na roky 2014 - 2015
KZ 2014 - 2015
0,00 € ZO ECHOZ Trnavská teplárenská, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 640018
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SVB Špačinská 0635, SVBaNP
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 672070
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spolok sv. Vojtecha, Vojtech, s.r.o.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZDOT č. 672430
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ŽELOS SPOL, s.r.o.
29. Január 2014
Zmluva o dodávke tepla - časť D, E
ZDOT č. 672050
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Divadlo J. Palárika
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670620
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
29. Január 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670300
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Kaufland